Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er et stort potensial i å samarbeide om grensekryssende infrastruktur.

Norsk-svensk samarbeid om ny jernbanestrekning

Norge og Sverige går sammen for å planlegge en ny jernbanestrekning mellom Halden og Göteborg.

Det ble bestemt etter at norske og svenske myndigheter satt i møter sist uke, melder NRK.

– En veldig stor andel av godset som kommer til Norge, kommer over svenskegrensa på trailer. Det er nesten en skandale at det er så lite gods som kommer inn til Norge på jernbane, derfor vi går inn for å se på dette. Her ligger det et stort potensial, sier John-Ragnar Aarset (H), statssekretær i Samferdselsdepartementet.

Jernbaneverket utreder

– Potensialet for å øke person- og godstrafikken på bane mellom Oslo og Göteborg må vurderes nærmere. Norske og svenske myndigheter er derfor enige om at Jernbaneverket og det svenske Trafikverket skal utrede forutsetningene for å utvikle jernbanetrafikken mellom de to byene på kort og lang sikt, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i en pressemelding på regjeringens nettsider.

Samferdselsdepartementet uttaler i pressemeldingen at de vil gi Jernbaneverket i oppdrag å lede utredningsarbeidet, mens Trafikverket skal delta i utredningen.

Dette kom fram da representanter fra Samferdselsdepartementet og det svenske Näringsdepartementet møttes 27. august i Stockholm for å følge opp møtet mellom de to transportministerne som ble holdt i desember 2013.

Viderefører samarbeid i nord

Den norske og svenske regjeringen er, ifølge pressemeldingen, ellers enige om at utviklingen av grensekryssende infrastruktur fortløpende skal skje i dialog mellom departementer og øvrige myndigheter på norsk og evensk side. Grensekryssende infrastruktur omfatter også nasjonale luftfarts- og havneknutepunkter.

Samferdselsdepartementet og Näringsdepartementet uttaler at de også er enige om å fortsette samarbeidet om Ofotbanen og Malmbanan som Jernbaneverket og Trafikverket har innledet.

Les om jernbanesamarbeidet mellom Narvik og Kiruna på Jernbaneverkets sider her.