Norsk Medisinaldepot

Norsk Medisinaldepot

Sted: Oslo

Prosjekttype: Næringsbygg

Kontraktsum eks mva:
510 millioner kroner

BTA: 45.000 kvm

Byggherre: Alna Nord Utvikling AS

Totalentreprenør:
Vedal Entreprenør

Byggherreombud: OEC Consulting

Prosjektledelse: EH Consult

Arkitekt: Niels Torp Arkitekter

Rådgivere: RIG, RIE, RIV og miljøsanering: Norconsult - RIB: Finseth - RIBR: Neas Consult

Underentreprenører og leverandører: Grunnarbeid: Romerike Maskin - Massedeponi, forurensede masser: Lindum - Gulv på grunn: Tiller Vimek - Bunn-ledninger: Østlandske VVS - Betong, fundamenter: SN Bygg - Prefab betong: Spenncon - Bæresystem stål: Åkrene mek. Verksted - Jording: Totaltek - Murerarbeid: Fjeldheim og Knudsen - Veggelementer: Lett-Tak Systemer - Ytterveggselementer og sandwich veggelementsmontasje: Ferrobygg - Innervegg: SLS Montasje - Glasstak: APS - Isolasjon tak: Icopal - Brannmaling og brann-tetting: S & S Fuging - Støvbinding: Celander - Himlinger/systemvegger: Nordia - Ståltrapper: Jotne Ankers - Gulvbelegg: Intep - Flislegging: BBM - Kantinekjøkken: Metos - Vinduer og glassfasader: Bolseth Glass - Solskjerming: Denorma Krone - Gulvavretting: Perras Gulvservice - Gartner: Steen & Lund - Brannporter og branngardiner: Bramo - Porter: Hörmann - Industrigulv: BASF / Epoxygon - Innredning: C & D Snickeri - Foldevegg møterom: Modulvegger - Adgangskontroll: Gunnebo - Lås og beslag: Møller Undall / Tradeco - Dører: Swedoor - Elektro: Lys & Varme - Ventilasjon: GK Norge - Rør: Mercur - Heis: Kone

Når Norsk Medisinaldepot (NMD)
nå flytter inn i sitt målsydde hoved-
sete, er det til et kombinasjonsbygg som bør rokke ved vår oppfatning om hvordan disse kan fremstå.

Med en markedsandel på 49 prosent er NMD landets største leverandør av legemidler og helsepleiemateriell til apotek og sykehus. Samtlige av landets 33 sykehusapotek, i tillegg til 260 andre apotek, skal betjenes og få sine forsyninger fra distribusjonslageret i Groruddalen. Og selv om denne nye plasseringen kun ligger noen hundre meter fra sitt nåværende bygg, var nettopp nærhet til hovedinnfartsårene og til offentlig kommunikasjon en viktig forutsetning. Legemidler har strikse leveringsgarantier; de skal være på plass hos bestiller innen 24 timer etter at varen er bestilt.

Rett nok ble også en ombygning av NMDs eksisterende bygningsmasse vurdert, men en del av deres krav for å få mer hensiktsmessige arealer lot seg ikke innfri. En lang historie må her forkortes; gjennom Vedal Utvikling AS kom NMD i kontakt med Alna Nord Utvikling AS som eide tomten. Med Niels Torp Arkitekter og Vedal med på laget startet så prosessen med å avdekke de krav og forventninger som NMD hadde til et moderne bygg når det gjelder distribusjon og logistikk.

Tomtestykket som var aktuelt ligger mellom Østre Aker vei og den nye Alf Bjerckes vei, og eies av Alna Nord Utvikling AS, der Aspelin Ramm Eiendom og ROM Eiendom står som likeverdige eiere. Det er en del av et større område som Jernbaneverket tidligere disponerte, og som eiergruppen har ytterligere planer med.

Utviklingsperioden
– Før spaden ble satt i jorda i september 2009, var det en intensiv periode der man egentlig ikke hadde noe annet å gå ut i fra enn NMDs verbale ønsker. Det var et målprogram. Men det var utfordringer for både utbygger og Niels Torp Arkitekter, som først fullt ut måtte forstå bedriftens ønsker, for å kunne tegne og utvikle et bygg som tilfredsstilte kundens krav til drift og logistikk med inn- og utlasting på lastebiler på to sider av bygget, sier prosjektdirektør i Aspelin Ramm Eiendom, Rolf Hammerseth.

Best guess
– Vi sto for en utfordring i og med at leietaker ikke helt visste hva de skulle ha. Det var en prosess for dem også å definere behovet, men liten tid til å dvele på hvilke avgjørelser de skulle ende på. Mye av det vi måtte sette i gang med er bygget etter best guess-prinsippet. Vi har derfor hele tiden ligget tett opp til fremdriftsfronten. Utfordringen var å ha det mest mulig fleksibelt for leietakers mulige ønsker og behov samtidig som vi måtte dra i land avgjørelser for å komme videre, sier Vedal Entreprenørs prosjektleder Kjersti R. Haagaas.

– Det å kunne sette seg inn i anleggets funksjoner, og å forstå kundens behov når det gjelder arbeidsrutiner, henting og levering av varer, er helt avgjørende. Det er store verdier som skal oppbevares her, med strenge krav også til klimakondisjonering. Det gjelder ikke minst temperaturkrav og krav om at legemidler ikke skal ha direkte sollys, sier Niels Torp.

Design og valg av fasadeuttrykk vekker oppsikt, ikke bare fra trafikkbildet på Østre Aker veg. At bygget også kan ses fra andre deler av Groruddalen, forpliktet byggherrene til å ta ansvar for en forskjønning langs Østre Aker veg. En ekstra pott på flere millioner ble innvilget til «garnityr» av fasadeuttrykket.

Double-Skin
De to første etasjene har Parocelementer, de to neste har lettakelementer på fasaden, med en grønn TRP utenpå. Ytterst er det en utlektet, perforert aluminiumshud.

– Denne tomta er så flott at vi måtte ta beliggenheten på alvor og unngå å levere et kjedelig lagerbygg. De finnes det allerede dusinvis av. Derfor fikk vi gjennomslag for å bruke mer omtanke på fasaden enn det som er vanlig. Formen er stram og rektangulær, men med avrundede og harmoniske hjørner. En double skin-fasade skal kunne glede alle som passerer, den forandrer karakter fullstendig ut i fra værforhold, solvinkler og ståsted. Grønnfargen er harmonisk og vil passe inn i et flott fremtidig grøntområde her, poengterer Torp.

Enorme arealer
Byggeherreombud har vært Morten Gregertsen fra OEC Consulting. Totalentreprenør er Vedal Entreprenør som i en samarbeidsmodell har en kontrakt på 510 millioner kroner eks. mva. I tillegg er det også en gitt sum til leietakerendringer.

– Størrelsen, sier Haagaas umiddelbart om den største utfordringen som Vedal Entreprenør så i begynnelsen. – Vi hadde uten tvil respekt for all den bygningsmassen som skulle opp på så kort tid. Bygget er på fire etasjer, og har ytre mål på 70 ganger 217 meter, sier hun. Hele bygget er på totalt 45.000 kvm, der 33.000 kvm utgjør kontor og lager for NMD. I tillegg er det ca. 5.500 kvm ikke-utleide arealer avsatt til en eller flere andre leietakere.

Sedimenter i grunn
Bygget har kompensert fundamentering. Det var forventet å finne konsoliderte masser ned på et visst nivå i grunnarbeidet. Men et gammelt rørlagt bekkefar som kom ovenfra i vest, hadde i årenes løp medført store sedimentære avsetninger. Arbeidet med en vesentlig større masseutskifting enn planlagt ga Vedal ca en måned forsinkelse i en allerede stram fremdrift. Bortsett fra det lille av forurensede masser som måtte kjøres på deponi, er så godt som alt gjenbrukt på tomta til transportveger og oppfylling. Dette har spart nærmiljø og vegnettet for mange billass ut av området.

Anlegget på Alna var først prosjektert som et rent lagerbygg før NMD også gikk inn for å legge kontorvirksomhetene sine inn i samme bygget. Et rent lagerbygg skulle nå transformeres til et kombinasjonsbygg. Med slike dimensjoner vil det uansett alltid være en utfordring å få dagslys inn til permanente arbeidsplasser.

Gateløp og torg
– For oss var det viktig at hele bedriften var samlet, derfor gjorde vi disse ca 200 arbeidsplassene ekstra attraktive, slik at alle hadde lyst til å flytte inn og jobbe der. Kontordelen ligger i fjerde etasje i sør. Med en bredde på 70 meter, er det langt fra vindu til vindu. Dette løste vi ved å lage innhugg i fasadene og å legge inn lange felter med overlys fra taket. Jeg brukte en metafor; kontordelen skulle organiseres som i en by, med en klar planlegging. Med et avrundet torg i midten, slik at det var lettere å orientere seg mellom de ni kontorelementene, og med gateløp med overlys fra taket, forklarer Torp.

Lagerdelen mot nord går over hele byggets fulle høyde, men er delt opp i to lageretasjer, hver med en takhøyde på 8,8 meter med mesanindekker. Her er plukk- og distribusjonsdelen med store reoler og NMDs avanserte conveyor-system og rullebånd. For kontordelen utgjør andre etasje både garderober, resepsjonsområde og møteromsavdeling. Foruten kontorer har fjerde etasje også en lys kantine i ytterkanten av «byen».

Miljøtak
Det franske Noxite-belegget er allerede tatt i bruk på tak på flere miljøbygg i Europa. Det ble fulgt med stor interesse da Icopal for første gang i Norge lanserte dette belegget på 15.000 kvm på NMD. Det lys grå takbelegget har unike miljøegenskaper. Den store økningen i dieselbiler har ført til en voldsom økning i NOx, som kan føre til luftveisplager og bidra til sur nedbør. Noxite har et aktivt belegg som bruker energien fra UV-strålene i dagslyset til å bryte ned NOx-gass til harmløse nitrater som skylles vekk via overvannssystemet ved nedbør.

– Jo, både Rom Eiendom og Asplin Ramm holder miljøfanen høyt. Aspelin Ramm har en rammeavtale med Enova for å få dekket deler av merinvesteringene på energidelen. Den store vinneren er leietaker som får et bedre bygg med lavere driftsutgifter. For oss er den umiddelbare gevinsten av å bygge miljø- og energiriktig vanskelig å måle. Men over tid vil vi få utleggene refundert, ikke minst når verdien skal fastsettes ved en eiendomsoverdragelse. Det er to andre aspekter også; vi får god PR og fremstår også attraktive i arbeidsmarkedet. Vi håper vi kan knytte til oss de beste i klassen fordi vi viser at vi satser på energivennlige bygg, fastslår Hammerseth.

Levende vegg
I forbindelse med overrekkelsen av bygget ville Alna Nord Utvikling gi NMD en «grønn» gave – i tråd med sine miljøintensjoner. Resultatet er en vegg i kantina, som består av 1812 levende planter. – Green walls har vært på markedet i Europa i noen år, men dette er Norges første levende vegg, som vi synes er et mer dekkende uttrykk, sier daglig leder i Anlegg & Utemiljø, Arvid Ekle. Som norsk importør for en engelsk leverandør har anleggsgartnerfirmaet levert og montert veggen på 3,5 ganger 8 meter.

Plantene, blant andre husfred, fredsliljer og kaktuser vokser i et steinullmateriale, og vannes med et sinnrikt system med dyseinnsprøyting tre ganger i døgnet. Vanningen kan styres via mobiltelefoni.

– Foruten det rent estetiske, har veggen også stor nytteverdi. Den forbedrer akustikken og bidrar til å rense luften; denne planteveggen kan forbruke all den Co2 som de ansatte i denne etasjen puster ut, sier Ekle, som nå merker en enorm interesse ute i markedet, ikke minst fra arkitekter.

Energiklasse B
Energi- og miljøtiltakene i bygget har en investeringsramme på ca 14 millioner kroner. Nybygget på Alna følger, og oppfyller, den samme policy som Asplin Ramm har gjort på alle sine bygg – de skal minimum tilfredsstille kravet til Energiklasse B.

– Vedal har maktet å forstå de intensjonene som vi og leietaker hadde med bygget, til tross for at beslutninger har blitt tatt sent i prosessen. Selv om de ikke alltid har visst nøyaktig hva de skulle bygge, har de alltid beholdt roen og hatt fokus på det som det gikk an å gjøre noe med. Ikke minst med å ha tro på seg selv og det de driver med, sier Hammerseth.

– Det har vært et spennende prosjekt å ha vært med på, med en gjensidig formening og oppfattelse av utfordringene. De tekniske fagene – GK på ventilasjon, Mercur på rør og Lys & Varme på elektro – har spesielt vist stort engasjement og stå-på-vilje. Deres kontrakter inneholdt et utall av opsjoner som de hadde priset, og som NMD skulle velge blant. Men dette har de løst de en svært god måte, repliserer Haagaas.

Tok igjen to måneder
Selv med en måneds forsinkelse etter grunnarbeidene i innledningsfasen klarte Vedal å levere bygget en måned tidligere enn avtalt dato. – Vi velger alltid ue-er med stor omhu, fordi vi er avhengig av å få et godt samarbeid mellom aktørene. Samarbeidet med byggherre er også avgjørende for at fremdriften skal gå bra. Dette prosjektet har vært fremragende i så måte, sier Haagaas.

Se tilbake!
Niels Torp har klare formeninger om det å legge mer omtanke og vekt på arkitektur også i denne typen industribygninger. Han viser til eldre industriarkitektur og de ressursene man valgte å bruke på disse i tidligere tider.

– Frem til tiden etter første verdenskrig er industribygg satt opp i tegl som selv i dag er fortsatt høyverdige hus. Det er ingen grunn til at man i dag ikke skal legge vekt på denne type byggeri som jo skal stå i mange, mange år. Slikt sett har vi hatt to gledesprosjekter samtidig. Det var Maxbo på Hvam, med entusiastiske eiere og leietakere der det var lagt vekt på å gå foran i det å lage et byggevarehus. Her på Alna har Aspelin Ramm og ROM Eiendom sammen med NMD lagt ned ressurser i et industribygg som det passer seg en seriøs bedrift å vise til. Det har vært veldig gøy å jobbe med, og prisverdig av disse to byggherrekonstellasjonene å ta det på alvor, avslutter Torp.

Tekst og foto: Trond Joelen