Prosjektsjef i Bane NOR, Lars André Tangerås og prosjektdirektør i Norsk Jernbanedrift, Trond Kåsa, signerte kontrakten om å tilbakeføre eksisterende bane mellom Farriseidet og Eidanger stasjon. Foto: Trine Bratlie Evensen, Bane NOR

Norsk Jernbanedrift vant den siste kontrakten på Farriseidet-Porsgrunn prosjektet

Tirsdag 19. juni signerte Bane NOR og Norsk Jernbanedrift kontrakten om å tilbakeføre eksisterende jernbane mellom Farriseidet og Eidanger stasjon, etter at banen legges ned 7. august 2018.

Kontrakten som har en verdi på 23.972.642 kr. eks. mva. ble signert av Lars Andrè Tangerås, prosjektsjef i Bane NOR, og Trond Kåsa, prosjektdirektør i Norsk Jernbanedrift.

Dette er den siste kontrakten som blir inngått av Farriseidet-Porsgrunn prosjektet, sier prosjektsjef Tangerås. Han ser frem til å videreføre det gode samarbeidet med Norsk Jernbanedrift, som også hadde kontrakten på forberedende jernbanetekniske arbeider, som pågikk fra 2014-2016.

- Vi er veldig glade for at vi vant denne kontrakten sier prosjektdirektør Kåsa.

- I tillegg til at vi hadde de forberedende jernbanetekniske arbeidene i dette prosjektet, så er vi også inne som underleverandør for Infranord på spor og KL og for Thales på signal. Vi kjenner prosjektet og prosjektorganisasjonen godt og gleder oss til videre samarbeid, legger han til.

Kåsa forteller også at de hadde tilsvarende oppdrag for Bane NOR på Holm-Nykirke prosjektet, og at det har fått bygd opp god kompetanse på denne type oppdrag.

Oppryddingsjobb
Den eksisterende banen mellom Farriseidet og Eidanger stasjon er 31,5 km lang. Tilbakeføringsarbeidene starter opp umiddelbart etter at banen stenges for trafikk, natt til 7. august. Med tilbakeføring menes fjerning av jernbanetekniske installasjoner og andre installasjoner som ikke er nødvendige når jernbanen avvikles. Eksempler å utstyr som skal fjernes er, kontaktledning, master, åk, transformatorer, diverse el.teknisk utstyr samt skinner og sviller, gjerder mv.

Fjerner ikke bruer og tunneler
Det er 14 bruer og 12 tunneler på den eksiterende jernbanen. Disse blir ikke fjernet, men de skal stenges for ferdsel frem til annen bruk er avklart.
Selve rivejobben starter ikke før ca. 20. august. Banesjefens driftsavdeling skal bruke de to første ukene av innkoblingsbruddet til å hente ut alt utstyr som skal tas vare på for gjenbruk, før Norsk Jernbanedrift starter jobben med å fjerne øvrige jernbanetekniske installasjoner.

Ferdige til nyttår
Norsk Jernbanedrift skal bruke skinne/veg maskiner til rivejobben, og alt annet utstyr skal fjernes før de til slutt fjerner skinner og sviller. Eksempler på utstyr som skal fjernes er, 64 km skinner, 19 000 betongsviller, 24 000 tresviller, 35 stålmaster, 6 betongmaster, 680 tremaster, to planoverganger med vegsikringsanlegg, 12 planoverganger med grinder mm. Det er en omfattende jobb som skal utføres, og arbeidene skal etter planen være ferdige innen utgangen av 2018.

Ny bane åpner 24. september
Nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn åpner for trafikk mandag 24. september. Det betyr at det blir buss for tog mellom Sandefjord og Skien fra 7. august til 16. september, og fra Drammen til Skien fra 16. september til 24. september.

Det er foreløpig ikke avklart hva den nedlagte jernbanetraseen skal benyttes til. Både Larvik kommune og Porsgrunn kommune har satt i gang prosesser, sammen med Bane NOR Eiendom, for å avklare om de ønsker å overta arealene og evt. bruke dem til samfunnsnyttige formål.