Divisjonsleder Per Jonsson (NCC) t.v. og fungerende administrerende direktør Jan Erik Aas (NJD), er opptatt av å skape godt samarbeid for å oppnå gode resultater

Norsk Jernbanedrift fikk rekordkontrakt

Norsk Jernbanedrift (NJD) har inngått kontrakt med NCC for byggingen av det jernbanetekniske anlegget på intercitystrekningen Venjar – Eidsvoll Nord.

Kontrakten til NJD er på cirka 300 millioner kroner, og er den største i NJDs historie.

NJD skal være underentreprenør til NCC, som har Bane NOR som sluttkunde. Arbeidene starter umiddelbart og skal overleveres i 2023.

- Kontrakten er en god bekreftelse på vår slagkraft. Vi har satset målrettet på utvalgte prosjekter der vi kan utnytte vår samlede kompetanse, og dette prosjektet passer oss svært godt, sier NJDs Entreprisedirektør Kjell Myhr i en pressemelding.

Intercitystrekningen fra Venjar til Eidsvoll Nord er ni kilometer, og omfatter rundt fire kilometer med nytt spor parallelt med eksisterende spor og fem kilometer med nytt dobbeltspor. NJD skal bygge spor- og kontaktledningsanlegget i tillegg til elkraft, tele og banestrømforsyningen.

Fungerende administrerende direktør, Jan Erik Aas, er meget fornøyd og stolt over oppdraget.

- Kontrakten Venjar-Eidsvoll Nord gir Norsk Jernbanedrift historisk høy ordrereserve, stor grunn til optimisme og et godt grunnlag for å nå ambisiøse vekstmål.

NJD har vokst betydelig de senere årene og vil i 2018 omsette for sier 525 millioner kroner. Bedriften har 200 ansatte, noe som forventes å øke fremover i takt med ytterligere omsetningsvekst.

- Norsk Jernbanedrift har en særegen mix av tjenester, stor tro på fremtiden og en klar strategi for hvordan bedriften skal videreutvikles de nærmeste årene. Vi er godt posisjonert og ser lyst på fremtiden i et marked som forventes å øke de kommende årene, forteller Aas.