Thomas Mørch, direktør innovasjon og bærekraft i Norsk Gjenvinning, Hilde Kristin Herud, administrerende direktør i Norgips og Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning.

Norsk Gjenvinning og Norgips inngår tettere samarbeid

Norsk Gjenvinning utvider nå sitt samarbeid med Norgips. Målet med samarbeidet er å øke andelen resirkulert gips i gipsplatene, samt å bidra til en mer effektiv avfallshåndtering på byggeplass og en generell reduksjon av avfall.

- Norgips har tatt et strategisk valg om å bidra aktivt til en grønnere byggevareindustri i Norge, og for å kunne levere på de ambisiøse bærekraftsmålene, har det vært nødvendig å søke allianser med andre kompetansemiljøer. Målet er å kunne levere avfallsfritt i løpet av noen år. For å kunne nå disse målene er det inngått et tettere samarbeid mellom Norsk Gjenvinning og Norgips. Begge aktører har et uttalt og definert mål om å bidra til utviklingen av teknologi og industriprosesser, som på sikt skal sikre oss et mer bærekraftig samfunn, heter det i en pressemelding fra de to selskapene.

I 2018 signerte Norgips en strategisk avtale med New West Gipsgjenvinning i Holmestrand. New West Gipsgjenvinning er Joint Venture mellom Norsk Gjenvinning og New West Gypsum Recycling. Produksjonen i Holmestrand leverer resirkulert gips som holder den kvaliteten som Norgips trenger for å optimere sin produksjon. I april stoppet Norgips prosesseringen av eget vrak, og kjører nå alt vraket for bearbeiding i Holmestrand. Gipsgjenvinningen i Holmestrand er per i dag den eneste av sitt slag i Norge, hvilket betyr at gipsavfall som ikke gjenvinnes her, fremdeles havner på deponi. I 2019 så gjenvinnes 40.000 tonn gipsavfall til nytt gipspulver i Holmestrand. Dette tilsvarer cirka halvparten av de totale mengdene gipsavfall i Norge.

Resirkulert gips er gipsplater som enten kommer fra rivningsavfall, byggeavfall eller vrak i produksjonen. Denne gipsen blir kjørt inn i gjenvinningsanlegget hvor man skiller ut metall, annet byggeavfall som for eksempel fliser, treverk plast og lignende. Deretter blir gips og kartong separert for så å knuse gipsen til en fint pulver. Dette pulveret blir kjørt rett inn i produksjonen.

- Det er ingen begrensninger for hvor mange ganger du kan resirkulere gipsen og er derfor et viktig bidrag for å kunne utvikle en enda mer miljøvennlig fremstilling av gipsplater, heter det i meldingen.

Norgips har de siste årene investert i nytt produksjonsutstyr som optimaliserer produksjonsprosessen og spesielt innmatingen av resirkulert gips.

- Vi ser frem til å videreutvikle et allerede velfungerende samarbeid sier konsernsjef i Norsk Gjenvinning, Erik Osmundsen og administrerende direktør i Norgips, Hilde Herud.

Thomas Mørch, direktør innovasjon og bærekraft i Norsk Gjenvinning, Jan Sæterdal, strategisk innkjøper i Norgips, Hilde Kristin Herud, administrerende direktør i Norgips, Erik Osmundsen, konsernsjef i Norsk Gjenvinning og Ole Reidar Warp, produksjonssjef Norgips.