Carl Henrik Borchsenius

Norsk Eiendom om kronekursen: - Entreprenørene og byggherrene må heller samarbeide

Det voldsomme kronekursfallet skaper, sammen med koronasituasjonen, krevende utfordringer for bransjen vår. Norsk Eiendom mener den beste tilnærmingen på alle disse utfordringene er samarbeid mellom partene, heller enn å skyve over ansvar.

Carl Henrik Borchsenius

Fagsjef bransjeutvikling
Norsk Eiendom

På bygg.no har det fremkommet synspunkter om at byggherrene, i første om gang de offentlige, må ta regningen for økte valutakostnader i prosjektene. Norsk Eiendom er ikke umiddelbart enig i dette.

Vi har fått en juridisk vurdering som viser at dagens situasjon i utgangspunktet kun gir grunnlag for fristforlengelse, ikke andre justeringer i entrepriseforholdet.

Men kanskje vel så viktig som det rent juridiske i disse dager, er verdien av at partene samarbeider om de gode løsningene. Ingen avtaler og samarbeid er like, og derfor må de enkelte parter sammen finne de beste løsningene i sine prosjekter.

Det er etablert en gruppe med deltakere fra både leverandører, entreprenører, rådgivere og byggherre som skal søke å gi råd og anbefalinger til løsninger på de mange utfordringer vi alle står oppe i.

Norsk Eiendom mener også i denne sammenheng, at det beste utgangspunkt for en løsning må være et spleiselag mellom staten, entreprenøren og byggherren. Vi håper den etablerte gruppen i fellesskap skal komme frem til anbefalte råd om samarbeid med staten også i denne sammenheng.