Norsk bygningsfysikkdag 2010

Norsk bygningsfysikkdag, som går av stabelen 23. november, skal være et viktig koblingspunkt mellom forskere og andre aktører i byggenæringen.

Målgruppen for dagen er alle som har en spesiell interesse for bygningsfysikk og er interessert i hvordan vi skal gjøre bygningskroppen bedre med hensyn på energibruk og å unngå fuktproblemer.

Praktikere er derfor spesielt velkomne. Norsk bygningsfysikkdag arrangeres i år for sjette gang. Deltakerne kommer fra hele næringen; entreprenører, rådgivende ingeniører, byggherrer, arkitekter, takstmenn, materialprodusenter, offentlig forvaltning mm.

Se www.bygningsfysikk.no for tidligere års foredrag og tema.