Janne Aas-Jakobsen fra NIRAS (t.v. ) og Cecilia Jahr fra Norconsult.Hege Schøyen Dillner fra Veidekke.

Norsk byggenæring sterkt representert på Women in Construction-konferanse

NIRAS, Norconsult og Veidekke stilte med foredrag om kunstig intelligens, innovasjon og det grønne skiftet, da det ble trommet sammen til konferanse i Amsterdam denne uken. Women in Construction samlet nærmere 300 kvinner fra den europeiske bygge- og anleggsnæringen. 

Et bredt sammensatt program hadde lokket til seg dyktige ingeniører fra hele Europa og den norske delegasjonen bestod av kvinner fra flere av de største rådgiverne og entreprenørene.

Janne Aas-Jakobsen fra NIRAS belyste hvordan kunstig intelligens kan skape store endringer i verdikjenden vår, og gjorde oppmerksom på viktigheten av å velge riktig datasett for opplæring av nevrale nettverk, eller kunstig intelligens. Hun stilte spørsmål til hvordan vi skal klare å bygge bedre i fremtiden dersom AI som er lært opp på historiske data skal ta de fleste av beslutningene.

Cecilia Jahr fra Norconsult fortalte om hvordan kvalitetsregime, tidspress og andre «troll» som påvirker utviklingen vår, hindrer oss i å innovere tilstrekkelig i bransjen. Hun understreket viktigheten av å etablere strukturerte innovasjonsprosesser, ansette mennesker med sterke prosesslederevner og initiere innovasjonsarbeidet tidlig i prosjektene våre.

Hege Schøyen Dillner fra Veidekke gjennomgikk viktigheten av å ta grep om det grønne skiftet og sikre at vi når de globale bærekraftsmålene og oppfyller Parisavtalen. Hun kom også inn på hvordan vi i Norge har klart å gjøre endringer som for få år siden ble hevdet at var umulige, og at vi derfor har tro på at vi som bransje kan klare å bli bedre.

Både AF Gruppen, PNC, Viscenario og Skanska sendte norske deltagere til konferansen, som både fokuserte på næringens behov for større mangfold for å klare å prestere bedre, men også hvilke konkrete oppgaver vi trenger å ta fatt i faglig fremover.

- Vi er veldig glade for å kunne bidra på arenaen med områder vi ligger langt fremme på i Norge. Sammenlignet med sydeuropeiske kollegaer, fikk vi inntrykk av at vi har kommet lengre enn dem når det kommer til romslighet i hva en kvinne kan tillate seg. Samtidig presenterte Sandra Arkmansoy fra Arup et bilde av Skandinavia som viser at vi også har et stykke å gå. Hun poengterte av kvinner i Skandinavia fortsatt blir betalt 18 prosent dårligere enn menn og at vi har urovekkende lav andel kvinner i ledende stillinger. Vi har fortsatt en vei å gå når det gjelder mangfold i næringen. Likevel er vi stolte over at foredragene om AI, Innovasjon og bærekraft ble servert av våre egne, sier Janne Aas-Jakobsen, direktør Norge i NIRAS.