Illustrasjon: Femern A/SIllustrasjon: Femern A/SIllustrasjon: Femern A/S

Norsk ÅF-team med som rådgivere for tunnel mellom Tyskland og Danmark

Statseide Femern A/S (Femern) velger ÅF med samarbeidspartnere som interne rådgivere i det dansk-tyske tunnelprosjektet mellom Rødby i Danmark og Puttgarden i Tyskland.

Den 18 kilometer lange tunnelen blir verdens lengste nedsenkede tunnel med kombinert vei og jernbane. Når tunnelen etter planen er ferdig i 2028 vil den forkorte reisen mellom København og Hamburg med 16 mil.

Et bredt internasjonalt rådgiverteam fra ÅF i Norge, Danmark og Sverige, Atkins Danmark og det tyske rådgivningsselskapet Obermeyer Planen + Beraten GmbH vil i de kommende årene være tekniske rådgivere for Femern. Rådgiveravtalen har en samlet estimert verdi på
EUR 35 millioner, som tilsvarer ca. 321 millioner norske kroner.

ÅF i Norge skal levere rådgivertjenester på konstruksjonen av tunnelen.
- Vi er veldig stolte av å være med på å skape historie når Skandinavia knyttes tettere til resten av Europa, og vi ser frem til å bidra med vår kompetanse innen marinekonstruksjoner, sier Anton Husøy, direktør
for infrastruktur i ÅF Engineering.
Det internasjonale rådgiverteamet skal stille ressurspersoner og eksperter til disposisjon for den tekniske avdelingen til Femernforbindelsen, som er ansvarlig for prosjektering og etablering av tunnelen, tekniske installasjoner og landanlegg.
Ifølge Femern leverte ÅF tilbudet med det beste forholdet mellom pris og kvalitet.

– Dette gir oss muligheten til å inkludere høyt kvalifiserte ressurspersoner i vår tekniske avdeling, spesielt når anleggsprosjektet starter for fullt etter tysk myndighetsgodkjennelse, sier Henrik Christensen, teknisk direktør i Femern.
I tillegg til det utvalgte rådgiverteamet kan Femern også trekke på partnernes nettverk av spesialister.