Jarle Heyerdahl fra DSV og Bjørn Ottersen fra Norgips. Foto: Andreas Bache-Wiig
Jarle Heyerdahl fra DSV og Bjørn Ottersen fra Norgips. Foto: Andreas Bache-Wiig

Norgips øker biogass-satsingen

Samarbeidet mellom DSV, Gasum, Norgips og Maxbo på transport med biogass har pågått en god stund og nå Norgips å eskalere satsningen.

I første omgang gjøres dette med opptil ti biler i løpet av 2023.

– Vi tar et skritt videre mot en mer miljøvennlig byggebransje. Fra første kvartal 2023 kan vi dekke 100 prosent av distribusjonsbehovet på det sentrale Østlandet med biler som går på biogass, sier Bjørn C. Ottersen, supply chain director i Norgips i en pressemelding.

– I Norge er vi nødt til å redusere våre CO2e-utslipp (CO2-ekvivalenter) også i logistikkleddet. Med denne satsningen på biogass oppnår vi 38,5 tonn CO2-reduksjon per lastebil per år. Det er en reduksjon på 88 prosent. Dette kommer i tillegg til vår satsning på frakt via sjøveien, samt leveranser med jernbane, som nå utgjør over 17 prosent av alle våre leveranser utenfor det sentrale Østlandet. I den sammenhengen vil jeg gjerne trekke fram Drammen Havn som legger til rette for denne satsingen og er en foregangshavn for bærekraftige logistikkløsninger og muligheter, utdyper Ottersen.

31 millioner kvadratmeter med gips, tilsvarende rundt 11.000 lastebillass, blir levert til kunder i Norge og Sverige hvert år. I 2021 kjørte bilene for Norgips totalt 3,68 millioner kilometer.

– Det ruller 55 lastebiler ut av fabrikken hver dag. Vi har som mål at minst 20 av disse skal være drevet med miljøvennlig drivstoff innen 2030. Samarbeid for en mer effektiv og bærekraftig byggebransje er sentralt for Norgips og vi ser frem til videre samarbeid med både DSV og Gasum i nær fremtid, sier Ottersen videre.

– Tilgangen på fyllestasjoner i Norge er en utfordring, sammen med prisnivået som fortsatt er en god del dyrere enn en dieseldrevet lastebil. Vi har gode muligheter for å benytte biogass på det sentrale Østlandet, men trenger et bedre biogassnettverk nordover, avslutter Ottersen.

– Vi har samarbeidet med Norgips i over 15 år, så vi kjenner hverandre godt. For noen år siden fant vi sammen ut hvordan vi kunne få flyttet mye volum over på jernbane, og nå skal vi utvikle løsninger med transport med biogass på tanken, sier Jarle Heyerdahl, director, Thermo, Road Norway i transportselskapet DSV.