Jostein Flå fra Norgeshus Gauldal Bygg og administrerende direktør Dag Runar Båtvik i Norgeshus. Foto: Norgeshus

Norgeshus utvider hovedkontoret for 30 millioner kroner

Boligprodusenten Norgeshus har behov for flere medarbeidere og utvider nå hovedkontoret sitt i Melhus i Trøndelag. Hovedkontoret får en ekstra etasje med en kostnadsramme på 30 millioner kroner.

Som et resultat av at kjeden er i vekst, både i antall forhandlere og ansatte ved hovedkontoret, er Norgeshus nå i full gang med å utvide sitt kontorbygg med en ekstra etasje. Med en kostnadsramme på 30 millioner vil det totale arealet være på om lag 2.300 kvadratmeter i løpet av sommeren, melder Norgeshus i en pressemelding.

Flere forhandlere øker behovet for et større hovedkontor

Administrerende direktør i Norgeshus, Dag Runar Båtvik, har lenge sett behovet for større lokaler, og med tanke på framtiden var det naturlig å bygge stort. Per i dag er det 65 ansatte ved hovedkontoret.

– I løpet av den siste måneden har vi fått to nye forhandlere inn i kjeden, i tillegg til at vi har flere andre på vei inn. Det sier seg selv at med flere forhandlere trenger vi også flere ansatte ved hovedkontoret. Vi beregner at vi ved utgangen av året er over 70 ansatte, men i et langsiktig perspektiv har vi tatt høyde for at vi kan få plass til nærmere 100 medarbeidere, uttaler Båtvik i pressemeldingen.

Norgeshus i alle ledd

Påbygget er utformet av Norgeshus sine egne arkitekter og ingeniører. Båtvik mener det er en god bekreftelse på at selskapet innehar den nødvendige kompetansen som kreves for å fullføre et slikt prosjekt.

Slik blir hovedkontoret til Norgeshus når det er ferdig i august i år. Illustrasjon: Norgeshus

– Selve byggingen ble lagt ut på anbud, men det var vår egen forhandler, Norgeshus Gauldal Bygg AS, som fikk tilslaget, sier Båtvik i meldingen.

De nye lokalene vil gi den enkelte ansatte et enda bedre fysisk arbeidsmiljø med flere møterom, en stor felles kantine og større vrimleareal. Det vil også komme på plass et romslig auditorium som blant annet vil bli brukt til kursvirksomhet gjennom Norgeshusskolen.