Lars Chr. Christensen og Bård Krogshus fra BIM-Verdinettverk avholder seminaret «Varelogistikk» hvor man skal se på hva som kan gjøres for å hjelpe Norgeshus med å smøre sine digitale prosesser. Foto: Erik Burås, Studio B13

Norgeshus prøvekanin for ny BIM-plattform for utveksling av produktdata

– Selv de flinkeste sliter med dataflyten, sier André Mamelund i Logiq.

Han kommer BIM-Verdinettverks Pilotseminar 12. juni om «digital varelogistikk» for å løse opp i informasjons-flaskehalsene Norgeshus opplever i sin verdikjede, melder BIM Verdinettverk i en pressemelding.

Mamelunds mål er å utstyre bolighus-produsenten med verktøy som vil gi en sømløs flyt, effektiv distribusjon og besparende gjenbruk av korrekte produktdata på åpne formater. Fra prosjektering via bygging til drift og vedlikehold.

I november i fjor mottok Norgeshus hederlig omtale for sitt Trendkonsept under «buildingSMART International Technical Summit» som ble avholdt i London.

– At vi mottok utmerkelsen «Honourable Mention» ser vi på som en stor anerkjennelse for kompetansen vi har opparbeidet oss gjennom det pågående arbeidet med å implementere BIM, sier administrerende direktør i Norgeshus, Dag Runar Båtvik.

Åpne standarder skulle sikre dataflyten

Båtvik forteller at Norgeshus har utviklet en felles plattform hvor alt er basert på bruk av åpne standarder og teknologi.

– Siden vi startet utviklingen av Trendkonseptet i 2013 har det vært et uttalt mål å bruke åpenBIM bredt. Og erfaringene fra de snaut tre hundre Trendboligene vi har bygd, viser at vi har en mer effektiv ressursbruk, reduserte kostnader, kortere byggetid og en bedre byggekvalitet enn i tidligere prosjekter. Vi sliter imidlertid fortsatt med systemene for varebestilling, byggeplasslogistikk og vi klarer heller ikke å berike BIM-modellen med produktdata. Delvis skyldes dette dårlig kvalitet på selve informasjonen - og distribusjonen av den - fra varedatabasenes side. Og delvis at de digitale verktøyene har vist seg noe umodne, sier Båtvik.

Disharmonisk samspill

Det er spesielt i skjæringspunktene mellom Norgeshus’ leverandør Optimera, NOBBs varedatabase og Logiqs skybaserte løsning for håndtering av produktdataene, som gjør at varelogistikken bryter sammen.

Dette medfører blant annet at man ikke får automatisert verken bestillinger fra - eller håndtering av - byggevarene. Og husenes «Digitale tvillinger» blir av den grunn heller ikke beriket med korrekt og konsistent data om hva de faktisk består av.

– Vi får per i dag ikke dataene knyttet til det enkelte produkt inn i modellen, før etter at bestillingen er fakturert. Vi kjører imidlertid en rekke piloter med ymse programvare-leverandører for å få dette til å harmonisere med vårt egenutviklede prosjekthåndteringssystem og ulike åpenBIM-baserte samhandlingsplattformer vi er i ferd med å teste ut, sier BIM-ansvarlig John Christian Ryjord i Norgeshus.

Upålitelig overleverings-dokumentasjon

Ryjords drøm er å ha all vare-informasjon dirkete inn i modellen, oppdatert i sanntid. Han mener at de ikke er veldig lang fra målet, men at det fortsatt er et stykke igjen til man kan laste FDV-dokumentasjonen rett opp i « Boligmappa.no,» sammen med den geometriske IFC-modellen. I dag leveres så og si all ferdigdokumentasjon på PDF.

– Det er I’en i BIM vi sliter med. Ukorrekt og inkonsistente data forplanter seg gjennom prosjektet og hoper seg opp til slutt, slik at den digitale overleverings-dokumentasjonen ikke er til å stole på. Det hadde vært en fantastisk effektivisering og fått automatisert denne prosessen. Ikke minst ser vi at berikede BIM-modeller er noe våre kunder etterspør i stadig større grad. Om vi hadde lyktes med dette tror jeg også automatisert bestilling av varer og en smartere, digital byggeplasslogistikk, ville ha løst seg ganske raskt, sier Ryjord.

Enkel løsning med stort potensial

Logiq er en leverandør med en sentral posisjon når det kommer til effektive digitale transaksjoner på åpne formater i byggenæringen. Logiq bidrar blant annet i forvaltningen av både EDI-standardene i Norden og til standardisering i Peppol. Nå skal de straks lansere en portal tjenesteansvarlig André Mamelund langt på vei tror vil løse opp mange av de informasjons-flaskehalsene Norgeshus opplever.

– I løpet av den nærmeste framtid vil vi lansere en løsning i Norge som er en hundre prosent skybasert og skreddersydd de behovene byggenæringens mange ulike aktører møter i hverdagen. Vi gleder oss til BIM-Verdinettverks Pilotseminar «Varelogistikk» hvor vi i praksis får testet løsningen på en fremtidsrettet aktør som Norgeshus, sier Mamelund.

Skal skreddersy «Digitale veikart» for virksomheter

Det var under forarbeidet til et skreddersydd, digitalt veikart for Norgeshus, BIM verdinettverks Bård Krogshus avdekket problemene.

– Målet vårt er å strukturere og løse informasjonsflaskehalser innen alle grener av bygg, anlegg og eiendom. Våre redskaper er analyse, faktabasert rådgivning og gjennomføring av pilot- og referanseprosjekter. Innledningsvis kjører vi derfor en kort og konsis workshop hvor vi sammen ser på modenheten i virksomheten, definerer realistiske mål og sammen finner den raskeste veien for å nå dem. På Oslo Kongressenter den 12. juni vil vi forsøke å vise hvordan vi analyserer hele den gitte virksomhetens verdikjede, finner digitale flaskehalser og løser disse, avslutter Krogshus.