Fra Veidekkes bygging av E39 Svegatjørn - Fanavegen. Illustrasjonsfoto: Anders Lillesæter

Fra Veidekkes bygging av E39 Svegatjørn - Fanavegen. Illustrasjonsfoto: Anders Lillesæter

Norges største entreprenør har ikke et eneste veiprosjekt i porteføljen

I 2020 overleverte Veidekke veiprosjektene E39 Svegatjørn-Rådal og E6 Arnkvern-Moelv til henholdsvis Statens vegvesen og Nye Veier. Siden har ikke landets største entreprenør fått inn nye veiprosjekter i sin portefølje.