Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole

Sted: Bergen

Prosjekttype: Nybygg, kontor- og undervisningsbygg

Kostnadsramme:
471,6 millioner kroner

Bruttoareal: 13.146 kvm

Byggherre: Statsbygg

Totalentreprenør: OBAS Vest

Arkitekt: Link Arkitektur

Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter

Rådgivere: RIB, RIV, RIE, RIGeo, RIAku og RIBr: Sweco Norge

Underentreprenører/leverandører: Totalteknisk entreprenør (varme, kjøling, sanitær, spinkler og utomhus): Oras - Riving og grunnarbeid: Fyllingen Maskin - Betongelementer: Spenncon - Slipt betonggulv: Hummervoll Industribelegg - Stålkonstruksjoner: Stokke Stål - Fasadearbeider: Staticus UAB - Taktekking: Protan Bergen - Innerdører: Swedoor JELD-WEN - Himlinger og systemvegger: Moelven Nordia - Akustiske veggpaneler: Trysil Interiørtre - Auditoriestoler: Skeie - Gulvlegger: Industribelegg - Parkett: Format - Branngardiner: BVS - Elektro: Frøland & Noss Elektro - Ventilasjon: Hamstad - Lås og beslag: Kaba Møller Undall - Kjøkken: Karl B Hauge - Minikjøkken: ALNO Studio - Anleggsgartner: Stein Wikholm

På NHH i Bergen skal et nybygg på 13.146 kvadratmeter ganske snart tas i bruk.

Høyskolen trenger mer plass på egen tomt fordi studietiden på siviløkonomstudiet skal økes fra fire til fem år og fordi leietiden på det såkalte Merino-bygget går ut i år. 

471,6 millioner kroner
Nybygget ligger sørøst for dagen bygningsmasse. Tiltakshaver er Statsbygg. Link Arkitektur, Smedsvik Landskap og Sweco Norge vant en arkitektkonkurranse om prosjektet i 2006. Bygget er ført opp i totalentre-
prise av Obas Vest. Det har en kostnadsramme på 471,6 millioner 2012-kroner. Riving av deler av eksisterende bygningsmasse startet i juni 2011. Byggestart var i august 11. Det nye bygget stod ferdig i april i år. Kun mindre innredningsarbeider gjenstår.

Undervisning og kontorer
Prosjektleder Per Jørgen Østensen i Statsbygg forteller at det nye bygget skal inneholde fem auditorier (med 450, 250, 200, 100 og 100 sitteplasser), undervisningsrom, lesesaler, 41 kollokvierom, kantine, rom for student-
organisasjoner, for IT, og instituttlokaler for følgende institutter: Strategi og ledelse, Samfunnsøkonomi og Fagspråk og interkulturell kommunikasjon. Dessuten skal Samfunns- og næringslivsforskning og AFF Konsulent inn i bygget. Det blir cirka 250 arbeidsplasser i bygget, 175 av dem i cellekontorer.

Daglig leder Rune Nilsen i Obas Vest sier at tomten var kupert og har fjellgrunn.

– Fjellet er oppsprukket og av dårlig kvalitet. Grunnentreprenøren Fyllingen Maskin har sprengt bort cirka 25.000 kubikkmeter faste maser, sier han.

Byggegropen gikk to etasjer ned under bakkenivå. 16 meter under kjelleren går det en tunnel for et kommunalt kloakkrenseanlegg. Det er lagt radonduk under bygget.

V-form
Bygget har tre etasjer over bakken og to under. Bæresystemet er et en kombinasjon av plasstøpt og betongelementer (søyler, dragere og hulldekker). Taket er flatt og deler av det får sedumplanter over tekkingen. Fasadene består av klare og hvite glassplater. Innvendig er det systemhimlinger, fleksible vegger og store glassfronter. Hele bygget har universell utforming. Det ble praktisert rent tørt bygg under oppføringen. Alle vinduer er i aluminium, noe som gir lang levetid. Sorteringsgraden er på 89 prosent. Cirka 140 bygningsarbeidere var med da byggeaktiviteten var på topp.

Strengere enn Tek10
Bygget er ført opp etter strengere krav enn Tek10. Oppvarming skjer med vannbåren varme via radiatorer basert på varmepumpe til luft. Enova har bidratt med midler til oppvarmingsløsningen. Det er 40 cm isolasjon i taket og 30 cm i veggene. Bygget har balansert ventilasjon med VAV (variable air volume) med varmegjenvinning med en virkningsgrad på 85 prosent. Det er trykktestet og har en luftveksling på 0,8 per time. Brannsikring er ivaretatt med fullsprinkling. Datarom har inergen slukkeanlegg. Solavskjerming skjer med automatisk styrte persienner som ligger mellom glassrutene. Persiennene kan også styres individuelt fra hvert kontor.

Det er utsmykket innvendig med tekster på glassvegger av Kurt Johannesen og utvendig med et veggmaleri og en skulptur av Anders Sletvold Moe. Fra sørsiden av bygget er det utsikt mot Bergen og på vestsiden mot Askøy. Bygget får senere i sommer et sedumtak på 350 kvadratmeter.

Lean construction
Per Jørgen Østensen forteller at bygget er ført opp etter prinsippene i lean construction.

– Det har gitt en ryddigere og renere byggeplass og fungert utrolig greit. Alle tidsfrister er overholdt. Obas Vest har vært løsningsorientert, og samarbeidet i prosjektet har vært godt, sier han.

Rune Nilsen sier at for Obas Vest har lean vært et kjempefint verktøy.

– Lean prinsippene har blitt tatt godt imot av alle i prosjektet, noe byggherren har tjent på. Vår største utfordring har vært de nye og avanserte tekniske installasjonene i bygget.

Frodig og fremtidsrettet
Statsbyggs intensjon var en tettere integrering av studentarealene på Norges Handelshøyskole gjennom flytting av funksjonene i leide arealer i Merinobygget. Fra høsten 2013 vil hele NHH være samlet i ett campusområde. Sivilarkitekt Anne R. Bøthun i Link Arkitektur forteller at prosjektet har tatt utgangspunkt i det eksisterende byggets fasade, moduloppbygning og vertikalitet.

– Det overordnete arkitektoniske uttrykk harmonerer med den eksisterende bygningsmassen, men viser klart at dette er et nytt bygg med sin egen identitet. Høyblokken sentralt i den eksisterende bygningsmassen er verneverdig og har medført strenge krav til byggehøyder, sier hun.

Løsningen for det nye bygget er elegant og lavmelt, men samtidig frodig og fremtidsrettet.

– Nybygget har en form som både omslutter og avslutter bygningsmassen. Naturen tett inn til nybygget speiles i fasadenes glatte flater som en lek med lys, skygger og årstid. Fasadene spiller på lag med naturen; grønne omgivelser om vår og sommer gir bygget et annet uttrykk enn det får om vinteren. Plassering av nybygget på tomtens sydligste del gir en praktfull utsikt over fjorden. I regulering og rammesøknad jobbet vi mye for å få en fin overgang til nabobebyggelsen mot sør. Samlet skaper bygningsmassen et campusområde av internasjonalt format, sier Bøthun.

1.100 auditoriestoler
Terje Gabrielsen i Skeie AS forteller at firmaet har levert og skal montere 1.100 auditoriestoler på NHH.

– Stolene er av typen Akademi 2010 og er trukket med rødt ullstoff. Stolene er produsert ved vår fabrikk i Sandnes. Stoffet er produsert i Norge, er slitesterkt og enkelt å holde rent. Arbeidet har ikke bydd på noen vanskeligheter. Vi har hatt et tett med Link Arkitektur om praktiske og gode løsninger. Dette har vært et stort og kjekt prosjekt å være med på.

Tekst og foto: Ole Harald Dale


Flere prosjekter