Sentralbanksjef Øystein Olsen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent

Norges Banks hovedstyre holder styringsrenten uendret på 1,5 prosent.

Hovedstyrets beslutning om å holde renten uendret på 1,5 prosent var enstemmig og i tråd med forventningene. Norges Bank antyder at renten vil ligge på noenlunde samme nivå i tiden fremover.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Dette var det åttende og siste rentemøtet i 2019.

Høyere prisvekst

I september i fjor ble styringsrenten hevet for første gang siden 2011. I 2019 har renten blitt hevet tre ganger – fra 0,75 til 1,5 prosent. På det forrige rentemøtet i oktober holdt Norges Bank renten uendret.

Den svake kronen tilsier isolert sett en høyere rentebane, men den moderate oppgangen i norsk økonomi tilsier samtidig en lavere rentebane, ifølge Olsen. Rentebanen er sentralbankens prognose for renteutviklingen de neste tre årene.

Svekkelsen av kronen vil trolig føre til noe høyere prisvekst. Samtidig vil lønnsveksten holde seg moderat fremover. Inflasjonen vil holde seg nær målet på 2 prosents økning i konsumprisene dersom renten holder seg på dagens nivå, ifølge Norges Bank.

Danske Bank tror på renteøkning neste år

Norges Eiendomsmeglerforbund tror det er mer sannsynlig med en rentesenkning enn en renteøkning neste år. Men økonomer i Nordea og Danske Bank tror det blir en økning, skriver E24. Ifølge dem er det 40 prosents sannsynlighet for en renteøkning i 2020. Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank venter en renteøkning i juni neste år.

Administrerende direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier torsdagens rentebeslutning betyr at husholdningene får en stabil økonomi i 2020.

– Det er svært lav sannsynlighet for at styringsrenten heves i 2020, om noe er det en viss mulighet for rentesenkning, sier Geving i en pressemelding.