Norske bedrifter ser lyst på fremtiden som følge av gjenåpningen av samfunnet. Særlig i industrien har det vært oppgang de siste tre månedene. Foto: Jan Haas / NTB
Norske bedrifter ser lyst på fremtiden som følge av gjenåpningen av samfunnet. Særlig i industrien har det vært oppgang de siste tre månedene. Foto: Jan Haas / NTB

Norges Bank: Gjenåpningen gir økt optimisme i næringslivet

Aktiviteten i næringslivet har økt de siste månedene, og bedriftene tror lettelser i koronatiltakene fører til betydelig vekst neste halvår, ifølge Norges Bank.

I alle næringer ser bedriftene lysere på fremtiden, viser Norges Banks kvartalsvise rapport fra sentralbankens regionale nettverk der til sammen mer enn 1.500 bedrifter bidrar i løpet av året.

Bedriftene er nå mer optimistiske enn i februar.

Det er spesielt industribedrifter og bedrifter som selger tjenester til næringslivet som har fått mer å gjøre, påpeker Norges Bank.

Omsetningen i varehandelen og bygg- og anleggsnæringen har imidlertid falt. I de øvrige næringene har aktivitetsnivået endret seg lite fra februar.

De siste månedene har det blitt flere ansatte i bedriftene. Bedriftene tror de vil sysselsette enda flere de neste tre månedene siden de forventer god aktivitet i økonomien fremover.

De tror også på høyere lønnsvekst. Anslaget for årslønnsveksten i år er oppjustert til 2,7 prosent, fra 2,3 prosent i februar.