Magnus Hvam

Norge trenger miljøvennlige støtteordninger for folk flest

Når vi vet at 17% av all energibruken i Norge kommer fra husholdninger, må det gis sterkere incentiver for å pusse opp boliger med energieffektivisering heller enn det estetiske som mål.

Magnus Hvam

Administrerende direktør
Forny AS

Derfor er det er på tide at Erna konkretiserer sin hyllest av Enøk-fradraget som er foreslått av miljøorganisasjonene og byggenæringen.

ENOVA rapporten «Potensial og barrierestudie» fra 2012 viser at norske boliger gjennomsnittlig kan redusere sin energibruk med 30%. Når vi vet at nordmenn rehabiliterer for over 60 milliarder årlig sier det seg selv at potensialet for miljøvennlig oppussing er enormt. Hvorfor er det da ikke mer miljøvennlig rehabilitering av norske boliger, sameier og borettslag?

Ingen støtteordninger for folk flest
Miljøvennlig rehabilitering kan være dyrt, og ENOVA har i flere år gitt forbrukerne økonomiske incentiv for å gjennomføre dette. ENOVA støtter de store og ambisiøse oppussingsprosjektene, samt noen få spesifikke enkelttiltak. Dette gjør at ENOVA i liten grad er en støtteordning for de vanligste oppussingsprosjektene.

Det nye Enøk-fradraget er et godt forslag som støtter folk flest sine rehabiliteringsplaner. Forslaget vil gi 27% fradrag på utgifter til materialer og håndverkere ved oppussing, og vil bli trukket direkte fra på fakturaen fra leverandøren. Denne ordningen gir effektive økonomiske incentiv uten unødvendig byråkrati, og sikrer en effektiv ordning som vil bli brukt.

Enøk-fradrag for boliger, sameier og borettslag
Forskjellen i dette Enøk-fradraget og dagens ENOVA-ordninger for privatmarkedet oppsummeres i tre punkter:

* ENOVA-ordningene er søknadsbaserte, mens Enøk-fradraget er rettighetsbasert. Det blir da opprettet en liste med tiltak som man automatisk får støtte for.

* ENOVA-ordningene støtter store og ambisiøse prosjekter der det kreves en reduksjon i varmetap på 30% for bolig eller 10 % for sameier/borettslag. Med Enøk-fradraget får man også fradrag på enkle rehabiliteringsprosjekter som utskifting av vinduer.

* For å få støtte fra ENOVA-ordningen må det først gjennomføres en energirådgivning i boligen. Enøk-fradraget krever bare at du bruker godkjente og kompetente leverandører.

Enkle ordninger med null papirarbeid for kunde, samt fradrag for små men miljøvennlige tiltak vil vri flere av investeringene mot å gjøre boliger mer energismarte.

Rehabilitering med tryggheten som kompetente fagfolk gir
For at denne ordningen skal fungere er forbrukeren avhengig av solide fagfolk og rådgivere. Det må derfor stilles høye kvalifikasjonskrav til disse for å få støtte fra Enøk-ordningen. Da sikrer man at kunden får størst mulig effekt av de investerte kronene, og at ordningen gir de riktige miljøgevinstene for samfunnet. Vi i Forny er opptatt av rollen som utøvende rådgivere. Det betyr at vi er med fra første skisse til siste malerstrøk. Det tror vi vil være X-faktoren for å gi kunden tryggheten den trenger også med denne nye ordningen.

Tre fluer i en smekk
Forslaget til skattefradragsordningen for Enøk-tiltak ble presentert for Sundtoft i slutten av februar, og har siden blitt trukket frem i åpningstalen til Solberg på Høyres landsmøte i mai. Etter dette har Enøk-fradraget blitt diskutert i en debatt på TV2 av statssekretær Lunde i juli; der kom det få lovnader om når denne ordningen kommer på plass, og i hvilken form.

Et Enøk-fradrag for folk flest passer som hånd i hanske med regjeringens politikk. Nå må festtalene ende i handling.

Det finnes en tid for å selge politikk og en tid for å lage politikk. Nå må regjeringen forenkle og forbedre Norge slik de lovde i valgkampen. Enøk-fradraget vil forenkle miljøvennlig rehabilitering for forbrukeren, forbedre klimaet og gjøre Norge mer energieffektivt. Det kaller man tre fluer i en smekk.

Jeg håper dere bruker perioden fremover til å tenke miljøvennlige tanker. Kun slik kan vi være sikre på å se igjen Enøk-fradraget i sin foreslåtte form i statsbudsjettet for 2015.