Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

Norge tilbake på optimismetoppen

– Norge er tilbake som Europas superoptimister og troner igjen på førsteplassen på europeisk CCI-rangering, sier partner Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Klikk for større versjon
Klikk for større versjon

Han mener dette er godt nytt for den norske BAE-næringen som nå står foran viktige utfordringer og veivalg i tiden fremover.

– På kort sikt opplever vi nå sterk byggekostnadsvekst, strømprissjokk og renteheving. I et lenger perspektiv får vi håpe at dagens optimisme holder seg slik at vi kan få til optimale løsninger på de utfordringene som nå kommer på rekke og rad, legger Øye til.

27. oktober arrangerer Prognosesenteret sitt årlige fagseminar, og i år setter de ekstra fokus på de store utfordringene norsk økonomi står overfor i årene som kommer.

– Norge skal nå begynne å levere i henhold til de klima- og bærekraftavtalene vi har inngått. Samtidig ligger det an til store omstillinger i vår olje- og gassøkonomi. Lar det seg gjøre å fase ut oljesektoren og samtidig fase inn en bærekraftig klima- og miljøsatsing uten av andre deler av økonomien blir for skadelidende, påpeker han.

– Allerede nå står det klart at det ikke vil være mulig å levere etter klima- og miljømålene uten at BAE-sektoren blir sterkt involvert. Disse næringene har klart seg rimelig bra så langt under koronapandemien, men nå står både nye utfordringer og muligheter i kø. Til tross for positiv utvikling er det sannsynlig at koronaepedemien likevel har satt varige spor i driverne til bolig-, fritid-, og yrkesbyggmarkedene, legger han til.

Han sier videre at fritidsbyggmarkedet er en historie for seg selv og suser av gårde på all-time-high-nivåer.

– Den ekstremt høye aktiviteten er antagelig ikke bærekraftig over tid. ROT-markedene slår også alle rekorder. Her vet vi at aktitivetene faktisk må justeres kraftig opp om klima- og bærekeraftmålene skal oppnås. På årets fagseminar vil vi også dykke inn i transaksjonsmarkedet. Aktiviteten her speiler investorenes forventninger til eiendomsmarkedet fremover, og dermed også fremtidig aktivitet både på nybygg og rehabilitering. Akkurat nå ser interessen for eiendomsinvesteringer ut til å nå rekordnivåer, både hva angår antall transaksjoner samt tilhørende verdier. Kan dette fortsette? spør Øye.

Hna viser også til at norske anleggsinvesteringer de siste årene har ligget på verdenstoppen målt per innbygger.

– Prosjektene står fortsatt i kø, men vil ny politisk kurs sikre at investeringsviljen fortsetter på rekordnivåer, sier Øye.