Norge.no med full integrering av offentlige tjenester

Alle kommunale og statlige tjenester er lagt inn i den relanserte offentlige serviceportalen Norge no. Hvis man lurer på noe innen de offentlige tjenester, er det her du skal få svar på spørsmålet.

Moderniseringsminister Morten A. Meyer (H) og kommunalminister Erna Solberg (H) var begge med på relanseringen mandag. De legger vekt på at folk flest nå trenger å gå bare ett sted for å få svar på de spørsmål de måtte ha, og den nye portalen er tilpasset nær sagt hele det informasjonsbehovet den vanlige innbygger i Norge har. Trenger en person Men Solberg legger vekt på at det tross alt ikke er alle her i landet som har tilgang til data og som fortsatt trenger en person å snakke med. Slike ønsker blir også tilgodesett i Norge.no-portalen. Folk kan nemlig fortsatt ringe et 800-nummer og komme til Leikanger der det alltid i tiden mellom klokka 08 og 18 sitter fem-seks personer som kan svare på spørsmål. E-post kan man også sende og få svar innen tre dager, du kan «prate» på nettet med en saksbehandler og få raskt svar om hvor man vil finne svar på et spørsmål, eller du kan sende en SMS som vil bli besvart i løpet av dagen eller neste virkedag. Temaer De forskjellige temaene i portalen er alfabetisk ordnet, og man kan også søke med navnet på den kommune man tilhører eller postnummer. Tilgjengeligheten er ordnet slik at folk som ikke har kunnskap om hvordan samfunnet er organisert likevel vil få sine svar. Det er det spørsmål eller oppgave som du gir Norge.no som bestemmer hvilke statlige eller kommunale websider som kommer opp, sier Meyer. På relanseringen mandag, som via Odin ble sett av vel 180 personer, foretok Erna Solberg og Morten Meyer forskjellige søk på systemet. Her ble det blant annet konstatert at de 433 kommunene per i dag er forskjellige når det gjelder utvikling av de elektroniske tjenestene. Meyer sier til NTB at alle relevante tjenester i staten skal være tilgjengelig elektronisk senest innen 2009, og han regner med at kommunene og Kommunenes Sentralforbund (KS) ser det interessante å være med i dette løpet. Fornuften vil seire, men vi vil ikke rokke ved kommunens selvstendige avgjørelse om å gjøre feile ting, sier Solberg. Min side «Min side» vil i løpet av desember i år bli en integrert del av Norge.no, og for å få levert flere tjenester av sensitiv karakter er trygg, elektronisk identifikasjon en nødvendighet. En sikkerhetsportal vil gjøre at du kan kommunisere trygt med det offentlige, sier Meyer. Via ulike identifiseringssystemer kan du utføre en dialog med det offentlige uten å måtte gå til et kommunalt eller statlig kontor og legitimere deg. Meningen er at dette skal gjøre hverdagen enklere for deg, og at du fra din egen maskin hjemme skal kunne sende private forespørsler og også søknadspapirer. Og moderniseringsminister Morten A. Meyer har mange eksempler på hva det offentlige vil kunne spare ved at man kan sende slike dokumenter elektronisk.