Norge i 2020

Hvordan vil Norge se ut i 2020? Vil den tradisjonelle industrien blomstre opp med ny teknologi eller vil den bli erstattet av nye innovative små og mellomstore bedrifter? Eller har vi lagt om den økonomiske politikken til kretsløpssamfunnet?

Dette og mange andre spørsmål får du svar på i sluttrapporten til fremtidsprosjektet Avanserte materialer Norge 2020. Den tegner bilder om hvordan material- og nanoteknologi påvirker samfunnet og næringslivet i 2020 gjennom tre scenarier: Scenario 1: Tradisjon gir resultater - Riktig å satse der vi var gode fra før! Norge er fortsatt et velstandssamfunn basert på olje- og gassinntekter. Næringslivet har innsett at den beste sjansen for å lykkes i den internasjonale konkurransen er å ta utgangspunkt i et etablert industrielt miljø og bruk av tradisjonelle materialer. Forskningsressursene har derfor vært rettet mot avansert bruk av tradisjonelle materialer som lettmetaller, tre, plast og kompositter, og forskning innenfor nanoteknologi har vært begrenset til forbedring av disse materialene. Høye energipriser har økt etterspørselen etter lette konstruksjonsmaterialer i transportsektoren. Aluminium, magnesium og plast har funnet store, nye markeder i bilindustri og skipsbygging, Norge har lite annen høyteknologi-industri. Silisium og ferrolegeringsindustrien står fortsatt sterk. Frykten blant forbrukerne for sykdommer og skadevirkninger av bio- og nanoteknologi, har gjort politikerne og allmennheten skeptisk til det meste av forskningen på disse områdene. Scenario 2: Innovated in Norway! - Vi kan hvis vi vil! Mye av den tradisjonelle industrien er lagt ned eller flyttet til utlandet og er erstattet av en rekke internasjonalt konkurransedyktige SMB-bedrifter med høy kompetanse. Nanoteknologiens fascinerende mikrokosmos har tent interessen for realfag hos ungdommen. Forskningen konsentrer seg om materialer for fornybar, miljøvennlig energiteknologi og sensorer for olje- og gassindustrien og helsesektoren Etter en forskningsoffensiv som startet i 2006, har sensorer for energisektoren og helse blitt store eksportartikler. Lab on a chip plassert i menneskekroppen gir varsel om kreft, hjerteinfarkt og diabetes. Skreddersydd medisinering og telemedisin har revolusjonert helsetilbudet. Nanoteknologi har skapt materialer som tåler kraftige kollisjoner, og overflatebelegg som gir nærmest vedlikeholdsfrie kjøretøy. Med utgangspunkt i høy kompetanse og god kultur for design og produktutvikling er Innovated in Norway blitt et internasjonalt begrep som er synonymt med spennende kvalitetsprodukter. Scenario 3: Fra vugge til vugge - Miljø lønner seg Det er global knapphet på energi- og materialressurser, og de økologiske krisene har økt i omfang. Norge har utviklet sterke forskningsmiljøer innen Det lukkede kretsløp og funksjonelle materialer for bedre energieffektivitet. Den økonomiske politikken styres av kretsløpsøkonomien. Industrien samarbeider med landbruket om Grønne lunger, der CO2 blant annet brukes til fremstilling av plantenæring. Ny teknologi gjør det mulig for husholdningene å produsere sine egne næringsstoffer og gjenbrukbare materialer av eget avfall. Forbrukerne er opptatt av miljøkrise og krever politiske vedtak om å satse på kretsløpssamfunnet. Målet er at 95 % av alle materialer som benyttes i samfunnet resirkuleres til høyverdige råmaterialer og at 90 % av all energi kommer fra fornybare kilder. Design, prosess og produksjon er utviklet ut fra et livsløps- og gjenbruksperspektiv. Dette har blitt et springbrett for norske innovative bedrifter. Norge ligger i front når det gjelder gjenbruksteknologi.