Finansminister Trygve Slagsvold Vedum reiste denne uken til Brussel for å tale distriktenes sak. Han har nå fått gjennomslag for en ny tolkning av EUs statsstøtteregler. Foto: Geir Olsen / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum reiste denne uken til Brussel for å tale distriktenes sak. Han har nå fått gjennomslag for en ny tolkning av EUs statsstøtteregler. Foto: Geir Olsen / NTB

Norge får EU-unntak for statsstøtteregler

Esa sier ja til Norges tolkning av statsstøttereglene til såkalte foretak i vanskeligheter. – Et viktig gjennomslag, sier Trygve Slagsvold Vedum.

– Mange bedrifter vil bli veldig glade for dette, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Han er tirsdag i Brussel hvor han har hatt et møte med Esa, som er Eftas overvåkingsorgan. I møtet fikk Vedum gjennomslag for at Norge kan legge til grunn en egen tolkning av reglene om statsstøtte til selskaper som anses for å være i økonomiske vanskeligheter.

Dette er andre gang på kort tid at Vedum er i Brussel for å tale distriktsbedriftenes sak. Ifølge finansministeren har flere norske selskaper fått varsel om innbetaling av ekstra arbeidsgiveravgift på grunn av måten EU-regelverket hittil er blitt forstått.

Vedum sier han nå vil sende et brev til Skatteetaten med instruks om at de skal gå gjennom skattesakene på nytt og legge den nye tolkningen til grunn.

– Det vil være bedrifter som selv med den nye gjennomgangen vil rammes av forbudet mot statsstøtte, men dette er et viktig gjennomslag, sier han.

Dagens regler sier at selskaper som anses for å være i økonomiske vanskeligheter, i utgangspunktet ikke kan motta statsstøtte. Det er regnskapsregler som bestemmer om et selskap hører hjemme i denne kategorien. Disse reglene skal nå tilpasses norske forhold.