Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fortalte om norsk batteridrift på en pressekonferanse torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) fortalte om norsk batteridrift på en pressekonferanse torsdag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Norge er nå med i europeisk batterisatsing

Etter halvannet år med innsats kan regjeringen feire at norske bedrifter får ta del i IPCEI, Europas batterisatsing.

– Nå er prosessen i gang. Dette er et gjennombrudd som kan ta norsk batteriindustri til nye høyder, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) i en pressemelding t orsdag.

De norske aktørene i batteribransjen har lenge etterlyst mer aktiv politikk fra regjeringen. De norske bedriftene har slitt med å henge med i grønn omstilling, der flerfoldige milliarder kroner har gått til batteri-innovasjon gjennom EU-programmet IPCEI, hvor Norge inntil nå ikke har fått vært med.

IPCEI står for Important Projects of Common European Interest, eller «Viktige prosjekter av allmenneuropeisk interesse». Det er igangsatt to IPCEI-prosjekter for batterier. Tyskland koordinerer den ene – EuBatIn – som Norge vil koble seg på.

Lunken interesse

I juni i fjor kom regjeringens strategi for å bli med, og i januar inviterte Tyskland Norge til batterisamarbeid med EU gjennom EuBatIn. Vestre var svært fornøyd med det og sa at stemningen og interessen fra EU hadde vært «heller lunken».

De fem norske søkerbedriftene Beyonder, Cenate, Hydro, Morrow og Vianode reiser i slutten av mars til Berlin for å bygge nettverk og finne europeiske partnere.

Større adgang

IPCEI er en unntaksbestemmelse i EUs statsstøtteregelverk. Den åpner for at nasjonale myndigheter kan gi høyere støtte enn det som vanligvis er tillatt, til spesielt innovative prosjekter. Prosjektene må inngå i et samarbeid på tvers av landegrenser og være av særlig strategisk betydning for Europa.

Statsstøtten finansieres av landene som deltar, og går til aktørene som er med fra det aktuelle landet.

– Når norske bedrifter får muligheten til å delta i denne IPCEI-en betyr det adgang til viktige europeiske partnere og markeder. I Norge har vi fremragende kompetanse innen produksjon med lavt klimaavtrykk, prosessindustri og resirkulering. Vi har et godt utgangspunkt for å bidra i den europeiske storsatsingen på batterier og utviklingen av grønn industri og grønne energiløsninger, sier Innovasjon Norges administrerende direktør Håkon Haugli.

Norge får være med på EU-leken i satsing på batterier og grønn energi. Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB

Norge får være med på EU-leken i satsing på batterier og grønn energi. Illustrasjonsfoto: Erlend Aas / NTB