Illustrasjonsfoto: Olav Heggø

Norge er med på utviklingen av internasjonale togtilbud

Norge er ett av 24 europeiske land som har forpliktet seg til å utarbeide et rammeverk for å styrke internasjonale persontogtjenester.

‒ Vi har et godt utbygd togtilbud for reiser innenlands. Nå ønsker vi å jobbe sammen med de andre europeiske landene for å styrke de internasjonale persontogforbindelsene, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Nederlandske transportmyndigheter har i flere studier sett at togtjenester i stor grad kan erstatte fly på mellomlange distanser opp mot 800 kilometer. I lys av blant annet Green Deal-initiativet fra EU, 2021 som et mulig jernbanens år i Europa og en stadig økende bevissthet om klimavennlige reiser, har 23 europeiske land sluttet seg til et nederlandsk initiativ og forpliktet seg til å delta i arbeidet for et rammeverk som styrker de internasjonale persontogtjenestene, heter det i pressemeldingen.

‒ Vi skal nå se nærmere på blant annet etterspørsel, reisemønstre, reisetider, priser, kapasitetsmessige utfordringer og begrensninger i infrastrukturen. Ikke minst er vi opptatt av å utnytte nye digitale verktøy som kan gjøre det enklere å finne og bestille togreiser. Vi håper at vi kan komme langt med dette arbeidet i løpet av et år, sier samferdselsministeren.

Norge har fire grensekryssende jernbanelinjer til Sverige. På noen av disse pågår det investeringsprosjekter, på andre baner er prosjekter i planleggings- eller utredningsfasen, påpekes det i meldingen fra Samferdselsdepartementet.