Nordnorsk kunstmuseum åpnes i dag

Nordnorsk kunstmuseum i Tromsø åpnes offisielt i dag onsdag 3. april. Administrerende direktør i Statsbygg, Øivind Christoffersen overleverer museumslokalene til kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

Samtidig åpner Dronning Sonja utstillingen Nordnorske bilder og bildet av Nord-Norge Etter en totalrehabilitering av det gamle post- og telegrafbygget i Sjøgata 1, åpner Nordnorsk kunstmuseum sine nye lokaler for utstilling av kunst. Målet med ombyggingen har vært å gi kunsten de best mulige forhold etter dagens krav. Statsbygg ønsker Nordnorsk kunstmuseum og hele landsdelen til lykke med de nye lokalene og åpningen av en spennende utstilling. Kulturdepartementet har vært Statsbygg sin oppdragsgiver. Byggestart var 15. november 2000, og arbeidene ble avsluttet i februar 2002.