Tor-Arne Bellika i Smart Construction Cluster (fra venstre) med statssekretær Torleif Fluer Vikre i KMD og Sverre Tiltnes fra Bygg21. Foto: Bygg21

Nordnorsk bygge- og IT-samarbeid fikk beste praksis-pris

Fellesskapet Universitetet i Tromsø, Alta kommune og bygge- og IT-bedrifter i Alta mottok Bygg21s pris for beste praksis denne uken.

Det skriver Bygg21 i en epost til Byggeindustrien tirsdag.

Prisen ble overlevert Tor-Arne Bellika i Smart Construction Cluster, som tilrettelegger og pådriver for det nordnorske samarbeidsprosjektet. Prisen ble utdelt av statssekretær Thorleif Fluer Vikre i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Sverre Tiltnes i Bygg21.

Juryens begrunnelse for pristildelingen er følgende:

«Universitetet i Tromsø, Alta kommune og bygge- og IT-bedrifter i Alta, godt støttet av Smart Construction Cluster, har gått sammen for å realisere et Visualiserings- og Samhandlingssenter på UiT, Campus Alta.

Verdiskapingspotensialet i byggeprosjekter ligger i samhandlingen mellom involverte aktører i byggeprosessen. God kommunikasjon og bruk av digitale verktøy gir presis planlegging, ønsket og forutsigbar kvalitet og færre feil og forsinkelser. Samhandling og presis informasjonsflyt vil gi brukerne bedre bygg og byggeier lavere driftskostnader over tid. Det nye senteret vil styrke bygge- og IT-virksomhetene lokalt og regionalt.

Alta kommune ønsker å bli en heldigital bestiller av bygg og anlegg. Kommunen vil bygge smartere, billigere og bedre bygg, som gir innbyggerne mer for skattepengene.

Tilgangen på de digitale verktøyene er nøkkelen for å heve kompetansenivået i både næring og hos fremtidige ingeniører.

Fellesskapet bak Visualiserings- og Samhandlingssenter på UiT, Campus Alta, deler og bruker beste praksis, og setter standard for den samhandling og det fellesskapet som er nødvendig for bruk av digitale løsninger som øker effektivitet og verdiskapning bygg og eiendom».

– Digitale samhandlingsrom, ofte kalt BigRoom, har til nå vært forbeholdt noen få bedrifter med evne og vilje til en så stor investering. At Smart Construction Cluster i Alta har klart å samle et stort brukerfellesskap, gjør det mulig for lokale byggevirksomheter, studenter og kommunen å ta ut digitale gevinster og fortrinn. Visualiseringssenteret i Alta burde inspirere mange regionale fellesskap. På den måten kan mange bygge- og eiendomsnæringens ta ut gevinsten av beste praksis digital samhandling. Det er disse bidragene til 20 prosent-målet vårt vi i Bygg21 heier på, sier Sverre Tiltnes til Byggeindustrien.