Energibruket blant nordmenn gikk ned med 1,6 prosent i fjor. En av årsaken kan være stadig flere elbiler i Norge, noe som er mer energieffektivt. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nordmenn var mer energieffektive i 2019

Nordmenn brukte i fjor 1,6 prosent mindre energi enn året før. Forbruket til transport gikk alene ned med 4 prosent og kan ha sammenheng med økende elbil-bruk.

En elbil bruker rundt tre-fire ganger mindre energi per kjørte kilometer enn en bensin- eller dieseldrevet bil, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Veitransport står for vel 70 prosent av forbruket til transport, og dette gikk ned med 3,5 prosent. Også forbruket av diesel og bensin gikk ned, mens bruk av biogass og biodrivstoff til veitransport steg.

SSB ser en sammenheng mellom dette og den økende andelen av elbiler. Energibruken til elbiler regnes foreløpig ikke inn under veitransport, men under kategorien husholdninger og tjenesteytende næringer – der ladingen skjer. I denne kategorien økte forbruket med 35 prosent fra året før.

Totalt brukte nordmenn 213,5 terawattimer energi innenlands i 2019.