Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Nordmenn flest mer bekymret for norsk økonomi enn privatøkonomien

Ikke like mange som i juni tror på bedring i norsk økonomi i måneden som kommer. Samtidig bekymrer færre seg for sin egen økonomi, ifølge en undersøkelse.

I undersøkelsen, som er gjennomført av Norsk koronamonitor fra Opinion, er til sammen 49.400 nordmenn spurt om hvordan de vurderer økonomien.

Et flertall på 55 prosent svarer at de tror den økonomiske situasjonen i landet vil forbli uendret den neste måneden, 24 prosent tror den vil bli bedre, mens 21 prosent tror den blir dårligere.

– Stadig flere venter en uendret situasjon for norsk økonomi. Juni var den første måneden hvor flere trodde på en bedre fremfor dårligere utvikling, men ikke like mange tror på bedring nå i juli, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I juni trodde 31 prosent av de spurte i undersøkelsen på en bedre økonomi, så juliresultatet viser en nedgang på 7 prosentpoeng på dette spørsmålet. På den andre siden er det også færre som tror på en forverring av situasjonen – en nedgang på 3 prosentpoeng fra juni.

Andelen som er bekymret for sin egen økonomi, har falt gjennom koronaepidemien. I juliundersøkelsen oppgir 2 prosentpoeng færre at de er bekymret for privatøkonomien enn i juni, da 24 prosent svarte at de var bekymret.

Langt flere, nær halvparten av respondentene i undersøkelsen, oppgir at de er bekymret for landets økonomi som følge av koronaepidemien.

– Omtrent dobbelt så mange nordmenn bekymrer seg for den norske økonomien enn for sin personlige økonomi. Dette er en trend som har holdt seg igjennom epidemien, sier Clausen.