Foto: BNL/VBL

Nordisk blikkenslagersatsning på avfallsreduksjon

Nå skal blikkenslagere i hele Norden redusere avfallet sitt med hele 30 prosent.

Denne måneden kom nyheten fra Nordic Innovation om at de nordiske blikkenslagerorganisasjonene har fått innvilget sin søknad om økonomisk støtte til utvikling og implementering av et helt nytt prosjekt som skal redusere mengden avfall fra nordiske blikkenslagerverksteder.

– Hver for oss er vi for små til å iverksette slike omfattende tiltak, men når vi slår oss sammen representerer vi nær 1.600 blikkenslagerverksteder i Norden. Da blir vi en størrelse som virkelig kan gjøre en forskjell, sier styreleder Jan Henrik Nygård i VBL til VBLs nettsider.

Det er første gang de fire nordiske forbundene Plåt och vent (Sverige), Tekniq (Danmark), Samtok idnadarins (Island) og Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (Norge), samler seg om et felles prosjekt av denne størrelsen.

Prosjektet skal ledes av norske Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) og innsamling av data om dagens situasjon begynner nå i juni. Selve hovedprosjektet starter opp 1. september, med avslutning 31. mars 2022.

Bakgrunnen for prosjektet finner man i avfallspyramiden, en modell som viser prioriteringene i nordisk og europeisk avfalls- og gjenvinningspolitikk.

– Det viktigste vi gjør er å redusere avfallsmengden, dernest å bruke produktene om igjen. Det vil fortsatt være metallavfall igjen etter dette, her vil vi ha fokus på riktig gjenvinning, forklarer Nygård, og fortsetter:

– Vi har et mål om å redusere avfallet vårt med 30 prosent, det vil si 4-5.000 tonn per år. Det vil gi en merkbar reduksjon av bransjens miljøavtrykk, samt virke positivt på de enkelte bedriftenes bunnlinje. Får vi til dette oppnår vi en vinn-vinn-situasjon, slår Nygård fast.

I tillegg til å redusere avfall fra verksteder generelt, skal prosjektet også bidra til å generere mindre avfall på byggeplassene.

– Det første vi skal gjøre er å hente informasjon om hvordan de ulike landene behandler avfall i dag og videre se på nye løsninger. Vi skal utvikle praktiske og konkrete verktøy og veiledere som skal gjøre de enkelte bedriftene i stand til å redusere avfallet sitt betraktelig, sier han.

Samtidig vil de etablere samarbeid med to til fire blikkenslagerverksteder i hvert land som da blir deres referanseverksteder.

– Dette prosjektet har potensiale til å løfte blikkenslagerbedriftene i alle de nordiske landene, gjøre oss attraktive for nye markeder, og ikke minst forberede oss på fremtidige krav og retningslinjer knyttet til klima og miljø, avslutter Nygård.