Nordia med hyggelig bidrag til Moelven

Innredningsbedriften Nordia AS leverer igjen et hyggelig bidrag til eieren Moelven. Omsetningen i fjor økte med 21 millioner til 398,1 millioner kroner med et resultat før skatt på 29,9 millioner kroner. Dette gir en brutto resultatmargin på fortsatt pene 7,5 prosent som imidlertid er en nedgang fra imponerende 8,6 prosent året før.

Dette resultatet er vi godt fornøyd med særlig på bakgrunn av at selskapet i løpet av 2001 implementerte nytt IT-anlegg som skapte en del problemer for oss særlig på starten av fjoråret, sier adm. direktør Trygve A. Toften som tiltrådte ved sommerstider i fjor. Usikker fremtid Det hersker stor usikkerhet hos Nordia om utsiktene fremover. Prognosene tilsier nedgang i nybyggingen av yrkesbygg kombinert med utflating i ombyggings- og rehabiliteringsmarkedet. Derfor er vi for tiden såvel avventende som spente på hva utviklingen vil bli, sier Toften som imidlertid kan opplyse at det er budsjettert med en omsetning i inneværende som tilsvarer fjorårets samtidig som målsettingen er å opprettholde inntjeningsnivået. Han opplyser at Nordia merker effekten av 11. september og utsettelsen av tidspunktet for avviklingen av investeringsavgiften samtidig som selskapet ikke får noen drahjelp av økt offentlig bygging da Nordia retter seg inn mot private utbyggere av kontor- og forretningsbygg. Vi mener imidlertid at vi fortsatt har mer å hente i Oslo-området, sier Trygve A. Toften som har øket trykket mot markedet gjennom opprettelsen av Nordia Entreprise.