Tor-Atle Fuglerud, adm. dir. i Nordbohus Innlandet og Camilla Haugseth Solheim, daglig leder Nordbohus Romerike. Foto Nordbohus
Tor-Atle Fuglerud, adm. dir. i Nordbohus Innlandet og Camilla Haugseth Solheim, daglig leder Nordbohus Romerike. Foto Nordbohus

Nordbohus Innlandet kjøper aksjemajoriteten i Nordbohus Romerike

Nordbohus Innlandet AS har inngått avtale med Nordbohus Modum AS og Tronrud AS om overtakelse av deres aksjer i Nordbohus Romerike AS.

– Dette gjør at Nordbohus Innlandet eier 90 prosent av selskapet, mens daglig leder Camilla Haugseth Solheim, fra før eier resterende 10 prosent. Med det tar Nordbohus Innlandet, som i hovedsak selger og oppfører boliger i Mjøsområdet og Gudbrandsdalen, en enda større del av markedet på Østlandet, skriver seksapet i en pressemelding.

Administrerende direktør i Nordbohus Innlandet AS, Tor-Atle Fuglerud, uttaler at oppkjøpet er et ledd i bedriftens strategi for å utvide sitt markedsområde og volum.

– Med den utviklingen som er i boligmarkedet i dag, må man være stor og sterk for å kunne få de beste innkjøpsbetingelsene. Ved å ha tilgang og kontroll over Nordbohus-konseptet i hele Mjøsområdet, Gudbrandsdalen og nå Romerike, vil vi stille enda sterkere når det gjelder å sikre oss de beste innkjøpsbetingelsene. Dette igjen skal være med på å gi oss gode priser ut til våre boligkjøpere. Nordbohus Romerike AS er et relativt ungt selskap, men begynner nå å få i gang et godt salg og produksjon. Selskapet passer veldig godt til Nordbohus Innlandet AS, begge med god og sunne verdier. Vi kan ta ut synergier på flere områder. Dette i form av bedre innkjøpsbetingelser samt rasjonalisering av driftsmessige forhold. Nordbohus Innlandet AS håper å kunne bidra til å løfte Nordbohus Romerike opp som en enda sterkere aktør i boligmarkedet. Spesielt ønsker vi å tilføre både kompetanse og mulighet for større tomteerverv, slik at Nordbohus Romerike AS skal bli enda sterkere innen feltutbygging, sier Fuglerud i meldingen.

– Dette er meget bra for oss i Nordbohus Romerike AS. Med Nordbohus Innlandet AS som eier har vi nå fått bra forutsetninger for videre vekst i vårt marked. Det skal bli spennende å se hvilken tilvekst vi kan oppnå fremover med hjelp av Nordbohus Innlandet sin erfaring og systemer, sier Camilla Haugseth Solheim, daglig leder i Nordbohus Romerike AS.

Tor-Atle Fuglerud vil fortsette som styreleder i selskapet. Selskapets ledelse vil forbli uendret.

– Som en del av Nordbohuskjeden og Mestergruppen blir det spennende å se hva vi sammen kan få til av utvikling av nye boligområder og boligkonsepter. Jeg gleder meg til å ta fatt, sier Fuglerud.