Havstein kirkegård i Trondheim. Foto: Norconsult

Norconsult vant byggeskikkpris i Trondheim

Norconsults landskapsarkitekter i Bergen har i samarbeid med Agraff vunnet Trondheims kommunes byggeskikkpris for 2015 med Havstein kirkegård.

Det skriver Norconsult i enpressemeldingpå sine nettsider.

Steinkirken fra 1857 og krigskirkegården anses, ifølge meldingen, som viktige kulturminner i Trondheim.

Hovedgrepet for utformingen er inspirert av kulturlandskapet, skriver Norconsult, som opplyser om at arealet til kirkegården tidligere var en kornåker.

«Kirkegården tar opp i seg det bølgende, åpne åkerlandskapet både i terrengbearbeiding og plantevalg. Seremoniplassen er plassert inntil dammen, som er selve hjertet i anlegget der vannspeilet fanger lyset og reflekterer himmelen», heter det i pressemeldingen.