Konsernsjef Egil Hogna i Norconsult. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Norconsult styrket både omsetning og resultat i første kvartal

Norconsult-konsernet leverte vekst i både brutto omsetning og driftsresultat for første kvartal i 2021.

Det skriver Norconsult i en pressemelding torsdag.

Brutto omsetning for konsernet er 1.900 millioner kroner i første kvartal 2021, opp nesten 100 millioner fra 1.801 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Dette utgjør en økning på 5,5 prosent, hvor den organiske veksten med hensyn til oppkjøp er 5,2 prosent. Driftsresultatet for kvartalet er 145 millioner kroner mot fjorårets 92 millioner kroner, en økning på over 50 prosent.

Driftsresultatet begge år er korrigert for lønnsbonus innført ved avvikling av B-aksjeordningen, skriver Norconsult. Konsernet leverer en brutto driftsmargin på 7,6 prosent, opp fra 5,1 prosent i første kvartal i fjor, mens EBITA-marginen, før goodwillavskrivninger, er 9,2 prosent, opp fra 6,9 prosent.

Med hensyn til 16 færre arbeidstimer i den norske delen av virksomheten sammenliknet med samme kvartal i fjor, er underliggende vekst omtrent 7,5 prosent for konsernet, skriver Norconsult. De legger til at de fremdeles merker noen kostnadsbesparelser på grunn av smitteverntiltak og begrensninger knyttet til reiser og liknende.

– Sett i lys av korona og tøff konkurranse i markedet, er dette gode resultater. Vi har god fart med solid ordreinngang og høy beskjeftigelse, til tross for koronasituasjonen. Det er gledelig å se at det er spesielt god utvikling i Forretningsområde Norden, hvor det er høy omsetningsvekst og god lønnsomhetsutvikling, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult.

Alle forretningsområder leverer, ifølge pressemeldingen, vekst i både brutto omsetning og driftsresultat. I Norden økte brutto omsetning med 72 millioner kroner, noe som tilsvarer en økning på 14,7 prosent sammenlignet med fjoråret. Veksten er utelukkende et resultat av organisk vekst.

Denne uken ble det klart at Norconsult overtar RUBOW arkitekter i Danmark, et selskap med nærmere 100 medarbeidere, hvor de aller fleste er arkitekter.

I tillegg til RUBOW har Norconsult-konsernet så langt i 2021 kjøpt selskapene Pecom AS i Flekke, Bothnia VVS Ingenjörer AB i Luleå, AG Plan og Arkitektur AS i Ørsta og virksomheten til Citiplan AS i Larvik.