Norconsult Boreteknikk er navnet på det nye selskapet der Norconsults grunnboringsmiljøer samles. Foto: Norconsult

Norconsult slår sammen grunnboringsmiljøene sine i nytt selskap

Norconsult samler de to norske grunnboringsmiljøene sine i et nytt selskap. Det nye selskapet har fått navnet Norconsult Boreteknikk AS, og vil ledes av Markus Mangsten.

Endringen er gjeldende fra 1. januar 2021, skriver Norconsult i en pressemelding torsdag.

Frem til i dag har Norconsult hatt to grunnboringsmiljøer i Norge; en filial av svenske Fältgeoteknik AB i Fredrikstad og en avdeling for grunnundersøkelser i Molde. Ved å slå disse sammen håper Norconsult nå å styrke konkurransekraften i dette markedet, heter det i pressemeldingen.

Norconsult Boreteknikk AS vil være et heleid datterselskap i Norconsult-konsernet, og selskapet skal fortsette å operere fra basene i Fredrikstad og Molde, skriver Norconsult videre.

– Dette er helt i tråd med Norconsults ambisjon om å styrke selskapets nordiske fotavtrykk. Sammen skal vi skape et av de største fagmiljøene innen grunnboring i Norden, sier Markus Mangsten, daglig leder i Norconsult Boreteknikk.

Etter sammenslåingen av de to miljøene, vil selskapet ha rundt 30 medarbeidere.

– Vi ser nå frem til å samle den solide kompetansen vi har innen grunnboring, og styrke vår samlede konkurransekraft i markedet. Med dette grepet bidrar vi til å sikre arbeidsplasser og fortsatt spennende oppgaver for våre grunnborere, sier Jo Sigurd Vold, kontorsjef i for Norconsult i Molde.

– Dette vil gi store synergieffekter. Vi er et selskap med solid kompetanse og erfaring innen grunnboring, og sammenslåingen vil skape merverdi både for oss og våre kunder, kommenterer Daniel Johansson, som frem til sammenslåingen har ledet Fältgeoteknik i Fredrikstad.