Illustrasjon: Foto: Ruter/Placebo Effects AS

Norconsult skal optimalisere ny T-banetrasé i Oslo

På oppdrag for Ruter, i samarbeid med Sporveien, skal Norconsult vurdere og optimalisere trasé for ny T-banetunnel, vurdere stasjonsplasseringer på Bislett og Grünerløkka samt påkoblinger til eksisterende T-banenett.

Det skriver Norconsult i en pressemelding fredag.

Oppdraget er et delprosjekt i arbeidet med reguleringsplan, konsekvensutredning og forprosjekt for ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av ett år, med oppstart i august 2020, heter det i meldingen.

Oslo Bystyre vedtok i 2019 å legge ny T-banetrasé fra Majorstuen via Bislett, Stortinget, Grünerløkka og Tøyen til grunn for det videre arbeidet. Den nye T-banetunnelen planlegges koblet til eksisterende T-banenett på Majorstuen, Stortinget og ved Ensjø.

− I delprosjektet skal vi undersøke hvordan trasévalget kan optimaliseres. Vi skal søke etter de beste løsningene for kundene, samtidig som vi skal begrense ulempene i anleggsperioden og velge gode løsninger for byen. Kostnadene ved utbyggingen vil vi også se nærmere på. Vi er glade for å ha knyttet til oss en dyktig rådgiver til dette arbeidet, forteller Halvor Jutulstad, senior prosjektleder i Ruter.

Norconsult har tidligere utarbeidet KVU Oslo-Navet, en konsekvensutredning for utviklingen av fremtidens kollektivtransportsystem i Oslo-området.

– Vi gleder oss til videre samarbeid med Ruter og Sporveien i et arbeid som vil gi stor samfunnsmessig verdi for alle som bor og jobber i Oslo, sier Sigurd Rugsland, direktør for Samferdsel i Norconsult.