Simon Rummelhoff (fra venstre), Einar Løvdal, Christian Østgaard, Daniel Sjelvik Aasberg, Stig Harlem Harris, Mina Bjerke, konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult, Hedda Muren Olsen, Elin Keyser , Frida Støvern, Pernille Lillevand Hem, Neemat Azizullah, Edel-Marie Haukland, Trygve Osmund Magnussen, Filip Gladis og Ole Marius Svendsen. Foto: Norconsult

Norconsult samlet de unges fremtidsvisjoner

Norconsult har samlet studenter og ungdomspolitikere for å drøfte deres perspektiver rundt fremtidens byer.

Ingeniørstudentene Simon Rummelhoff og Mina Bjerke under Perspektivdagen. Foto: Norconsult

15 ingeniør- og arkitekturstudenter samt ungdomspolitikere deltok 9. august på Perspektivdagen hos Norconsult. Der diskuterte de sine visjoner for fremtidens byer. De unges perspektiver presenteres på Samfunnskonferansen som Norconsult arrangerer 25. september.

Det skriver Norconsult i en pressemelding mandag.

– Dagens beslutningstakere innen nærings- og samfunnsliv burde lytte mer til yngre stemmer. Det er dere som skal leve i fremtidens samfunn. Derfor vil vi gjerne vite hva dere er opptatt av når det gjelder fremtiden, sa konsernsjef Per Kristian Jacobsen i Norconsult da han ønsket velkommen til Perspektivdagen ved selskapets hovedkontor i Sandvika.

Studentene kom fra Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet (NMBU), Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU), Oslo Metropolitan University (Oslo Met) og Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo. Ungdomspolitikerne representerte KrFU, Unge Høyre og AUF.

– I Norconsult ansetter vi rundt 100 nyutdannede hvert år. Vi ser at de tilfører nye perspektiver, friskt engasjement og verdifull erfaring som vi som har vært i bransjen lenge må lytte til og lære av, sa Jacobsen.

Vil delta i klimadebatten

Etter foredrag fra noen av Norconsults fremste fageksperter innen bruk av spillteknologi og byutvikling, ble deltakerne delt inn i tre lag. Hvert lag fikk fire timer på seg til å diskutere og beskrive sine visjoner for fremtidens byer, med spesiell vekt på infrastruktur, forstedenes rolle og ulike boligformer. Bakteppet var urbanisering, demografi, klima, mangfold og teknologisk utvikling.

Alle de tre teamene var opptatt av hvordan fremtidens byer kan bli grønnere og mer innovative, effektive og inkluderende.

Ingeniørstudentene fokuserte på hvordan teknologi kan brukes i fremtidens byplanlegging, mens arkitektstudentene var opptatt av at ulike byer og bydeler må bevare sine særpreg i stedet for å kopiere hverandre.

– Som ingeniør er det viktig å tenke klima, og jeg synes at ingeniører er for dårlige til å ta plass i klimadebatten. Dette er noe jeg ønsker å endre på. Det blir derfor svært spennende å presentere våre perspektiver foran viktige næringslivsaktører sammen med de andre teamene under Samfunnskonferansen, uttaler ingeniørstudent Ole Marius Svendsen, som tar en master i ingeniørfag med vekt på energi og miljø i bygg ved Oslo Met.

«Veien til fremtiden»

Ungdomspolitikerne var, ifølge pressemeldingen, mest opptatt av å effektivisere politiske beslutningsprosesser for å sikre raskere byutvikling. De var også opptatt av at by- og boligutvikling må ta hensyn til økt mangfold i det norske samfunnet, og de mente byutviklere må legge mer vekt på sosiale møteplasser i bymiljøene.

– Politikerne må lytte til ulike befolkningsgrupper for å sikre at deres behov blir ivaretatt best mulig, sa Edel-Marie Haukland, nestleder i Nordland Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU).

På Samfunnskonferansen 25. september, skal hvert team presentere sine forslag til løsninger som innledning til Samfunnsdebatten. Tema for konferansen er «Grønt horisont – veien til fremtiden».

– Det blir spennende å se de ulike perspektivene som presenteres på Samfunnskonferansen. De tre ulike lagene har ulike erfaringer og bakgrunn og vil nok ha forskjellige innfallsvinkler på oppgaven, sier Daniel Skjevik-Aasberg, første nestleder i Unge Høyre.