Direktør for Norconsult i Bergen, Endre Ljones (fra venstre), Norconsult-ansatt og daglig leder i Proptech City, Kenneth Nielsen, og prosjektdirektør Jens Kvarekvål i Norconsult inviterer til samspillsarena for bygge- og eiendomsbransjen i Bergen. Foto: Norconsult
Direktør for Norconsult i Bergen, Endre Ljones (fra venstre), Norconsult-ansatt og daglig leder i Proptech City, Kenneth Nielsen, og prosjektdirektør Jens Kvarekvål i Norconsult inviterer til samspillsarena for bygge- og eiendomsbransjen i Bergen. Foto: Norconsult

Norconsult lanserer proptech-arena i Bergen

Norconsult lanserer Proptech City, en samspillsarena for smartteknologi i bygge- og eiendomsbransjen i Bergen.

Det skriver Norconsult i en pressemelding denne uken.

– Sammen med samarbeidspartnere skal vi utvikle Proptech City som konsept, og utforme bygget som skal huse knutepunktet for fremtidens bygge- og eiendomsbransje, med vekt på økt innovasjon og verdiskaping. For Norconsult vil det være interessant å være del av et slikt fellesskap, der vi kan være med å utvikle bransjen, sier Endre Ljones, direktør for Norconsult i Bergen.

Målet for Proptech City er, ifølge pressemeldingen at etablerte virksomheter skal møte startup-bedrifter, forskning og akademia, og at klyngen blir en arena for workshops, arrangementer og foredrag.

– Vi skal skape et Proptech City som representerer spydspissene av bedrifter som sammen vil utvikle Norges mest bærekraftige, digitale og innovative klynge, der samarbeid og nyskaping står i sentrum. Her skal vi dele kompetanse og skape verdier for bransjen lokalt, nasjonalt og på tvers av verdikjeden, sier Norconsult-ansatt og daglig leder i Proptech City, Kenneth Nielsen, i pressemeldingen.