Powerhouse Kjørbo. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Powerhouse Kjørbo. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Norconsult kartlegger klimarisikoen i 90 Entra-bygg

Norconsult har inngått en avtale med Entra om å kartlegge klimarisikoen i Entras mer enn 90 eiendommer.

Dette er et ledd i Entras arbeid med å identifisere porteføljens risiko for klimapåvirkning, både fra dagens klima, men også fra fremtidige klimaendringer. Kartleggingen vil være i henhold til kriteriene i EUs taksonomi, som er et regelverk som skal definere om investeringer er bærekraftige og klimavennlige, skriver Norconsult i en pressemelding.

Norconsult skriver at de systematisk skal gå gjennom 90 Entra-bygg, for å kartlegge risikoen for fysiske naturfarer som flom, og andre risiko av geologisk, klimatisk eller meteorologisk opprinnelse. I tillegg til den fysiske klimarisikoen, skal Norconsult også gjennomgå beredskapsplaner og vurdere Entras overordnede overgangsrisiko, altså risikoen Entra som selskap har som følge av omstilling til lavutslippssamfunnet.

– Entra skal være miljøledende i eiendomsbransjen. Vi har i flere år hatt søkelys på hvordan vi skal imøtekomme klimaendringene i fremtiden samt hvordan vi kan ruste oss best mulig i forhold til kommende krav og reguleringer. Med bistand fra Norconsult vil vi nå få en god oversikt per eiendom, noe som vil gi oss det beste grunnlaget for videre arbeid. Klimarisiko og fremtidige klimaendringer er, og vil være, et viktig område for Entra i årene som kommer. Vi ser dessuten at kravene knyttet til rapportering på klima vil øke ytterligere på sikt, og det er viktig for oss å være i førersetet også i dette arbeidet, sier Trond Simonsen, miljøsjef i Entra i meldingen.

– Vi ser en rekke muligheter med innføringen av regelverket knyttet til EUs taksonomi. Blant annet forventer vi en svært stor etterspørsel etter naturrisikovurderinger for eiendommer fremover. Entra er tidlig ute med å ta grep. Vi ser frem til å bistå dem med kartlegging av deres portefølje og med å bygge opp effektive metoder for å kartlegge eiendommers fysiske klimarisiko, sier Ingve Ulimoen, bærekraftsansvarlig for bygg og eiendom i Norconsult Norge i samme pressemelding.