Øystein Kvamme blir leder for bygg- og eiendomsavdelingen i Norconsult i Bergen.

Norconsult henter Skanska-sjef - skal lede bygg- og eiendomsavdeling i Bergen

Øystein Kvamme (45) blir ny leder for Norconsults avdeling for Bygg og eiendom i Bergen.

Kvamme har mer enn 21 års erfaring fra entreprenørsiden, primært med bolig-, omsorgs- og undervisningsbygg.

I tillegg har han jobbet med anleggsvirksomhet knyttet til Bybaneutbyggingen i Bergen.

Kvamme har lang erfaring fra ledende roller hos NCC og Skanska, og kommer fra stillingen som prosjektsjef i Skanska der han har vært i ti år og blant annet vært stedfortreder for regiondirektøren i region Vest.

– Jeg er veldig glad for å få muligheten til å lede en av Norconsults mange sterke og kompetente avdelinger. Selskapets bidrag til et bærekraftig samfunn og medarbeidernes tverrfaglige kompetanse har vært spesielt viktig for at jeg takket ja til stillingen. Jeg ser frem til å bidra med min entreprenørerfaring og kompetanse på en helt ny arena, sier Øystein Kvamme i en pressemelding.

– Øystein har en personlighet og en lederstil som vil passe godt inn i Norconsult. Hans kompetanse og erfaring fra entreprenørbransjen er svært verdifull for arbeidet han skal gjøre med å ytterligere styrke bygg- og eiendomssiden av Norconsults virksomhet i Bergen. Vi ser frem til å få Øystein med på laget, og ønsker ham hjertelig velkommen, sier Endre Ljones, konstituert kontorleder ved Norconsults kontor i Bergen.

Kvamme tiltrer sin nye stilling 10. august