Kontorleder i Kristiansand og Arendal Camilla Espedalen, fylkesordfører Agder Arne Thomassen, konsernsjef Egil Hogna i Norconsult og kommunikasjonsdirektør Hege Njå Bjørkmann. Foto: Norconsult

Kontorleder i Kristiansand og Arendal Camilla Espedalen, fylkesordfører Agder Arne Thomassen, konsernsjef Egil Hogna i Norconsult og kommunikasjonsdirektør Hege Njå Bjørkmann. Foto: Norconsult

Norconsult åpnet kontor i Arendal under Arendalsuken

Onsdag 17. august, midt i Arendalsuka, var det offisiell åpning av konsernets kontor i Kystveien 18 av fylkesordfører i Agder Arne Thomassen.

– Siden 2008 har Norconsult hatt kontor i Kristiansand, men Arendal har lenge vært en ønsket lokasjon i regionen. Vi ønsker å møte den økende etterspørselen etter våre tjenester også lokalt i Arendal. For å lykkes med kunder og rekruttering er det nødvendig med lokal tilstedeværelse, sier Camilla Espedalen, som leder Norconsult i Kristiansand og Arendal i en pressemelding.

– Det er en viktig del av Norconsults strategi å sitte tett på kundene våre. I og rundt Arendal har vi viktige kunder innenfor offentlig og privat sektor, samtidig får våre dyktige medarbeidere mulighet til å jobbe med spennende prosjekter i hele landet, sier konsernsjef Egil Hogna i Norconsult, som også var på åpningen.

I 2021 omsatte Norconsult for 7,4 milliarder kroner, og fikk et driftsresultat på 509 millioner kroner.