Foto: Heiko Junge / NTB

Foto: Heiko Junge / NTB

Norcem ute med nytt simuleringsverktøy

Norcem har nå utviklet HETT22, som er et nyutviklet program for simulering av temperatur- og fasthetsutvikling til betong i en konstruksjon.

– Dette er av stor betydning ved planlegging av støping av betong. HETT22 erstatter HETT97, og inneholder flere forbedringer samt utvidet funksjonalitet, heter det i en melding fra Norcem.

– Med økt bruk av lavkarbonbetong de siste årene blir det stadig viktigere å ha pålitelige simuleringsverktøy for å kunne forutsi ulike betongtypers egenskapsutvikling. Dette gjelder både for massive konstruksjoner der maksimum temperaturuvikling kan være kritisk, og ikke minst for slankere konstruksjoner vinterstid når det kan være utfordrende å bruke betong med lav andel klinker, sier dr. Tom Fredvik, teknisk sjef i Norcem FoU og prosjektleder for HETT-programmene i meldingen.

Forgjengeren til HETT22, HETT97, er et populært program for simulering av betongens temperatur- og fasthetsutvikling, og brukes i planlegging av støpearbeider. Bare i 2021 ble Hett97 lastet ned over 550 ganger fra Norcems hjemmeside.

– Dagens versjon av HETT hadde behov for en modernisering, og for samtidig å muliggjøre fremtidig utvikling har HETT22 fått en helt ny plattform. Programmet er også et pedagogisk verktøy for å øke forståelsen for betongens egenskapsutvikling under ulike forhold, og betydningen av valgt betongkvalitet og byggeplassforhold, sier Tom Fredvik

Konstruksjonstyper i 2D vil inngå i den nye plattformen samt en forenklet håndtering av ulike materialer og beregningsresultater. Simulering med værmelding fra yr.no vil være mulig, og også import av temperaturmålinger for etterberegning av fasthetsutvikling i konstruksjonen.

Fredvik forteller også at HETT22 er utviklet som et norsk-svensk samarbeidsprosjekt.