Norcems sementfabrikk i Porsgrunn, Norcem Brevik.

Norcem sier nei til avfallsdeponi i Brevik-gruvene

Norcem vil ikke tillate avfallsdeponering i Dalen gruver i Porsgrunn mens de har gruvedrift her.

Det skriver NRK i en artikkel på sine nettsider.

En konsekvensutredning fra NOAH, en spesialist på or behandling av uorganisk farlig avfall, forurenset jord og sedimenter, har konkludert med at det ikke er farlig for miljøet å etablere et avfallsdeponi i Brevik. Onsdag leverte Norcem sitt høringssvar i saken. De mener det ikke er aktuelt med et deponi i Dalen gruver før gruvedriften deres er avsluttet i 2040. Det er heller ikke aktuelt med samdrift, skriver NRK.

Norcem mener at konsekvensutredningen, som er laget på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, ikke er god nok.

Sementbedriften peker på at det ikke er godt nok utredet på detaljnivå hvor egnet gruvene er som deponi. Norcem skriver også i sitt høringssvar at det kan stilles spørsmålstegn ved den gruvefaglige kompetansen til de som har utført risikoanalysen.