Regionssjef i NorBetong Magnus Gade Skjeggerud. Foto: NorBetong
Regionssjef i NorBetong Magnus Gade Skjeggerud. Foto: NorBetong

NorBetong leverer til nytt klinikk- og protonbygg på Radiumhospitalet

NorBetong er i gang med leveransene til Radiumhospitalets nye bygg, og avtalen med hovedentreprenør HAB omfatter 37.000 kubikkmeter, hvorav 600 kubikkmeter betong med marmortilslag til protonbygget.

- Vi leverer mye B45 M40 lavkarbonbetong i dette prosjektet. Det er massive dimensjoner på konstruksjonene, og lavkarbonbetongens gode egenskaper med tanke på varmeutvikling kommer godt med. Prosjektet stiller krav til oss, og vår teknologiavdeling jobber tett med prosjektet, forteller regionssjef i NorBetong Magnus Gade Skjeggerud i en pressemelding.

Norbetong ser frem til en høst med jevnt og godt trykk.

- For oss er prosjekt nytt klinikk- og protonbygg Radiumhospitalet en ekstra betydningsfull jobb, og vi ser frem til et godt samarbeid med HAB i hele prosjektperioden, legger Skjeggerud til.

Råbygget skal i hovedsak utføres som plasstøpte betongkonstruksjoner i form av bjelker, søyler, vegger og dekker. Prosjektet skal være ferdigstilt allerede sommeren 2022.

Byggherren er Helse Sør-Øst RHF, og kontraktsummen er på omlag 260 millioner kroner, opplyser byggherren.