- For NorBetong er det viktig at vi kommuniserer enkelt og tydelig om hva som er miljøpåvirkningen av våre produkter, slik at alle våre interessenter kan ta gode og informerte valg, sier .Otto Poulsen. Foto: NorBetong

NorBetong har signert Grønnvaskingsplakaten

NorBetong signerte denne uken Grønnvaskingsplakaten. Plakaten setter søkelyset på betydningen av etterrettelighet i arbeidet med klima og miljø.

Hvis man for eksempel reklamerer for at noe er «bærekraftig» eller «grønt» eller har «lave utslipp» må man altså fortelle hvorfor og i forhold til hva.

Plakaten er ment å være en rettesnor og veileder for selskaper som ønsker å bidra til at det grønne skiftet gjennomføres på en god måte, og skjer raskere.

Administrende direktør i NorBetong, Otto Poulsen støtter opp om budskapet i plakaten.

- For NorBetong er det viktig at vi kommuniserer enkelt og tydelig om hva som er miljøpåvirkningen av våre produkter, slik at alle våre interessenter kan ta gode og informerte valg. Grønnvaskingsplakaten er en viktig påminnelse om dette, sier Poulsen i en pressemelding.

Poulsen er opptatt av at punktene i grønnvaskingsplakaten skal være en naturlig del av selskapets kultur, og planlegger å følge opp plakaten på fellessamlinger i fremtiden.

Otto Poulsen oppfordrer flere av sine kolleger i betongindustrien til å signere plakaten.

- Som bransje er vi alle tjent med at bærekraftsmålene etterstrebes, og at kundene våre kan være trygge på at vi gjør det vi sier. Jeg håper flere vil være med å signere plakaten. Det viktigste er dog ikke signaturen i seg selv, men at vi alle jobber for økt bevissthet om disse spørsmålene innad i våre selskaper. På sikt vil det forsterke vår egen bransje og industri, sier Poulsen.

Administrerende direktør i Skift, Bjørn Kjærand Haugland er glad for støtten fra NorBetong.

- I denne bransjen er potensialet for utslippskutt, og dermed innovasjon og økt konkurransekraft, enormt. Vi er derfor veldig glade for at NorBetong har signert grønnvaskingsplakaten. Det sender et tydelig signal om at de tar denne utfordring på alvor, og at de ønsker å kommunisere åpent og ærlig om sin egen bærekraftsreise.