Nøklevann skole

Nøklevann skole i Oslo, 10.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, april 2021 Foto: Gaute Gjøl Dahleenerhaugen, bøler skole Nøklevann skole i Oslo, 10.4.2021. Foto: Gaute Gjøl DahleNøklevann skole i Oslo, 15.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 10.4.2021. Foto: Gaute Gjøl DahleNøklevann skole i Oslo, 10.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 15.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 15.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 10.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 10.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 15.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 15.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 10.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 15.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 10.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 15.4.2021. Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienNøklevann skole i Oslo, 15.4.2021. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

En kapasitetsutvidelse til tre-parallell og et sterkt behov for oppgradering, gjør at to av byggene i barneskolen fra 60-tallet skal gjennom en større rehabilitering. Det tredje skolebygget ble revet og er nå erstattet med et passivhus bygget i massivtre.

Fakta

Sted: Oslo

Prosjekttype: Nybygg barneskole

Bruttoareal: 3.770 kvadratmeter

Byggherre: Undervisningsbygg Oslo

Byggeledelse: OPAK

Totalentreprenør: Georg Andresen & Sønner

Kontraktssum eks. mva.: 139 millioner kroner

Arkitekt: Enerhaugen Arkitektkontor

LARK: Østengen & Bergo

IARK: Zinc

Rådgivere: RIB: Pentacon l RIG: Sweco Norge l RIVA: AFRY l RIAKU: Brekke & Strand l RIV rør, RIM: WSP l RIV vent, ITB og RIByFy: Ingenia l RIE: Elprosjekt l RI massivtre: Woodcon

Underentreprenører og leverandører: HMS og FDV: Newsec l Stillas: Brenden & Co l Trykktest, termo, fukt- og lysmålinger: Omega Akerholdt l Peling: Seierstad Pelemaskiner l Grunnarbeid og lekeområder: Becker Entreprenør l Radonsperre og taktekking: Hesselbergtak l Tømrer: Scandicon l Betongarbeid: Trio Betong l Massivtre: Woodcon l Brannisolering- og tetting: Christiania Brannteknikk l Mur- og flisarbeid: Mjøndalen Mur og Puss l Veggabsorbenter: Osnes l Dører: Daloc l Takluke og motor takluke: Bramo l Vinduer og aluminiumsfelter og -dører: Nordan l Montering vinduer: Proglass l Gulvavretting og malte gulv: Oslo Epoxy l Lås og beslag: dormakaba Norge l Blikkenslager: Franke Onsrud Blikkslageri l Speil, garderober, kjøkken og innredninger: Idema l Maler: Academica l Fotskraperlister og gulvbelegg: Intep l Terrazzo: RESPO Terrazzo l Tregulv og parkett: Tremiljø Prosjekt l Himlinger: Oslo Bygginnredning l Taktil merking og skilt: Eurosign l Gardin: Kvint Blendex l Heis: Otis l Energibrønner: Rototec l Stålarbeider: Metaweld l Solavskjerming: Vental l Solcelleanlegg: Celcius l Kjerneboring: Mimax l Rør: Lørenskog Rørleggerbedrift l Ventilasjon: Luftkvalitet l Elektro: Komplett Elektro Installasjon l Automasjon: SRO

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

– Oppgraderingen og nybygget foregår over flere trinn, der dette nybygget var først ferdig og er tatt i bruk, sier Isabel von Klitzing, prosjektleder i Undervisningsbygg Oslo KF.

– Hele skolen er en representant for 60-tallets skoleanlegg, og står oppført i «Verneplan for Oslo-skolene». Bygget som sto her var i dårlig stand, og manglet også mange spesialrom. I en tett dialog med Byantikvaren fikk vi tillatelse til riving. Men nybygget ble tegnet i tråd med skolens øvrige bebyggelse, noe arkitektene også fikk skryt for av Byantikvaren sier hun.

Arkitekt for alle trinnene er Enerhaugen Arkitekter som har vært med hele veien, helt fra prosessen med mulighetsstudien i 2013.

Føringer fra Byantikvaren

– Det var mange runder med Byantikvaren, før vi fikk tillatelse til riving. Den høye verneverdien gjorde at nybygget skulle harmonisere med resten av skoleanlegget, med føringer om ikke å avvike material-valgene fra skolens øvrige bebyggelse. Spesialrommene – som musikk, mat og helse, naturfag, kunst og håndverk – og andre felles læringsarealer, krever store rom. Det hadde ikke det gamle bygget store nok arealer til, opplyser Anne-Ki Thoresen i Enerhaugen Arkitekter i en e-post.

– Vi hadde høye miljøambisjoner, både i byggeprosessen og til det ferdige resultatet, sier von Klitzing.

Satsingsområdene i Undervisningsbygg Oslo KFs miljøstrategi, ble fulgt i prosjektet; passivhus, 700 kvadratmeter solceller på taket, og massivtre i de tre etasjene fra bakkeplan og opp. Geobrønnene som ligger spredt i skolegården skal også levere varme og kjøling til skolens to andre bygg. Det var også et søkelys på gjenbruk av materialer, men dette fungerte ikke helt optimalt. Det som nå er gjenbrukt er i det vesentligste noe av inventaret og lekeapparater i uteom-rådene.

Teknisk infrastruktur

Georg Andresen & Sønner (GAS) inngikk en avtale om en totalentreprise rett før sommerferien i 2019. Prosjektleder Espen Andresen forteller at store deler av kontrakten omfatter grunn- og utomhusarbeider, med en utskifting av infrastrukturen i bakken.

– Siden det var omfattende oppgaver som skulle løses, la vi vekt på å komme raskt i gang. Vi startet med å legge om en kommunal hovedvannledning, siden den skulle gå under nybygget. I tillegg til vann, avløp, geobrønner og overvannsinstallasjoner, skulle også en høyspentledning legges om. I alt var det nesten 1.000 meter med grøfter, og cirka 3.000 kvadratmeter med asfalt, forklarer han.

Og alt ble utført med en skole i full drift, som også ga store utfordringer med tanke på logistikk. Skolebarna mistet i lange perioder store deler av skolegården i ulike riggscenarier i den seksjonsvise utbyggingen av utomhusarbeidene.

– Det har vært et godt samarbeid med skolen, siden det har vært en del flytting frem og tilbake. Men HMS-arbeidet har fungert bra, med atskillelse av skolegården med byggegjerder, sier byggeleder for Undervisningsbygg, Tore Dahl.

Utgraving av kjelleren tok til høsten 2019. Kjeller som inneholder tekniske rom og en rengjøringssentral er støpt i vanntett betong, mens de tre etasjene over bakken har konstruksjoner i massivtre. Montasjen av massivtreelementene var i gang i mars 2020, og tok om lag 12 uker. Da koronanedstengningen var et faktum, var elementene fra fabrikken i Østerrike heldigvis ankommet Drammen.

Nedtrapping av bygget mot nord, fra tre til en etasje, er gjort i dialog med Byantikvaren, og henviser også til utformingen av et av de andre skolebyggene som ligger vis a vis.

– Den regulære rytmen i fasadeoppbyggingen, med gul tegl, mørk trekledning, vindusformater og brystning er videreført, men med fortolkninger for å skille nytt og gammelt. Første etasjen fremstår som en tydelig base. Mot vest er teglfeltene minimert, for å forsterke kontakten til skogen og få inn mest mulig dagslys. Teglsøylene og feltene over danner et vertikalt spill i fasaden som står godt sammen med trestammene i skogen, skriver arkitekt Thoresen.

Synlig massivtre

Hun er også fornøyd med at massivtrepreget i interiøret, til tross for strenge brann- og lydkrav, er beholdt. Det gir også luftige og lyse læringsarealer.

– Massivtre er synlig i alle fellesarealer, korridorer og trapperom. Alle massivtrevegger er på grunn av brann og lyd foret ut på en av sidene. I klasserom er det montert en tynn tresjikts platekledning i massivtre. Musikkrom og sløydsaler er arealer som kan skape mye støy. Det var strenge krav også til trinnlyd, men testene har gitt gode resultater, sier von Klitzing.

Kommunen har for Nøklevann skole en styringsramme på cirka 360 millioner kroner inkludert avgifter og forstudie og forprosjekt. Rammen inkluderer også de to øvrige skolebyggene, som skal stå ferdige i løpet av 2022.