Det ble ny rekord i antall solgte anleggsmaskiner i 2018. Her fra Vei og Anlegg i fjor vår.

Nok et rekordår for maskinleverandørene

Aldri tidligere er det solgt så mange anleggsmaskiner i Norge som i fjor. For første gang havnet man over 5.000 solgte maskiner.

Njål Hagen og Tone Lindberg Grøstad i MGF kan fornøyd konstatere at det ble nok et rekordår for maskinleverandørene. (Klikk for større versjon)

Det høye aktvitetsnivået i det norske anleggsmarkedet

viser seg dermed godt igjen innen salget av anleggsmaskiner. I et land som Norge, der man i stor grad ønsker å bruke moderne og effektivt utstyr, som i tillegg er så miljøvennlig som mulig, er det hyppig utskiftingstakt av maskiner. I tillegg fører det økende aktivitetsnivået til at mange aktører trenger å utvide maskinparken - noe som gir nok en all-time high for salget av anleggsmaskiner.

Totalt ble det solgt 5.012 anleggsmaskiner i 2018 – noe som er en økning på 228 enheter fra året før.

Mange hadde nok ikke forventet at tallene skulle gå over 2017-nivået – men slik gikk det.

– Vi ble selv også litt overrasket når vi så tallene, men med et meget sterkt fjerde kvartal ble det nok en gang ny rekord, sier en fornøyd Njål Hagen, fagsjef i Maskingrossisternes Forening (MGF) da han presenterte tallene onsdag.

I 1. kvartal ble det solgt 736 maskiner, i andre kvartal 1.754 maskiner, i tredje kvartal 1.151 maskiner og i fjerde kvartal 1.371 maskiner. Økningen i antall solgte maskiner har vært kraftig de senere årene. I 2009 solgte man totalt 1.977 maskiner, mens snittet fra perioden 2005-2018 ligger på 3.686 maskiner.

1.766 solgte beltegående gravere
Det er økning innen de aller fleste segmenter – foruten minigravere.

Beltegående gravemaskiner har det høyeste enkeltsalget, med 1.766 solgte enheter, mens det ble solgt 1.031 hjullastere og 966 beltegående minigravere.

Gode forventinger for 2019
MGF kan også fortelle om gode forventninger fra medlemmene for inneværende år.

– Vi har ikke et komplett bilde her, men inntrykket er at man er positive også for 2019, sier direktør Tone Lindberg Grøstad i MGF.

Ettersom det er god fart i store deler av det europeiske bygg- og anleggsmarkedet er noen likevel noe spente på leveringskapasiteten innen enkelte segmenter.

Elektriske maskiner
I Norge har det de siste par årene vært stort fokus på lavutslipps- og ikke minst elektriske anleggsmaskiner. Det er fortsatt ikke det store volumet i antallet solgte elektriske maskiner, så man har foreløpig ikke laget en egen statistikk for denne maskintypen. MGF kan likevel røpe at det er solgt under 50 maskiner som kan flytte masser med elektrisk drift.

– Det er mange i markedet som ser frem til at det kommer flere kategorier elektriske maskiner tilgjengelig. Vi er dermed spente på hva som blir presentert av elektriske maskiner på BAUMA til våren, påpeker Grøstad og Hagen.