Nok en arbeider omkom ved norsk vannprosjekt i India

Arbeidet ved et delvis norskeid vannkraftprosjekt i India er stoppet etter at nok en arbeider ved prosjektet har mistet livet. Til sammen har tolv arbeidere mistet livet,

 

Mannen omkom da en bil med arbeidere kjørte av veien og ned i en kløft i Himachal Pradesh i India, skriver Aftenposten.
Ni andre arbeidere ble skadd, tre av dem alvorlig.
Prosjektet der det statlige SN Power er deleier har tidligere fått kritikk for «ekstremt defekte og mangelfulle rutiner».
SN Power har krevd en umiddelbar stans i arbeidet på det gigantiske vannkraftverket inntil man vet om arbeidet kan gjenopptas med tilfredsstillende sikkerhet.
Tolv personer har mistet livet i arbeidet på prosjektet.
Regjeringen har tidligere sagt at alt er gjort fra norsk side for å forhindre flere dødsfall.