Nødnett-utbygging forsinket i nesten ett år

Utbygging av nytt nødnett på Sørlandet, i Vestfold og Telemark er forsinket på grunn av datafeil. Dermed blir ikke nettet landsdekkende før høsten 2016.

Det nye nødnettet, til en prislapp på 6 milliarder kroner, skulle ha stått klart i løpet av året. Men ifølge Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) vil første halvår neste år gå før alle nødetatene kan ta i bruk den felles sambandsløsningen, skriver Aftenposten.

Utbyggingen ble vedtatt av Stortinget for tolv år siden. Forsinkelsen som DNK nå viser til, skyldes at det er funnet grove feil ved programvaren som forsinker utbygging på Sørlandet, i Vestfold og Telemark med mer enn ni måneder. De fire fylkene i sør skulle ha tatt i bruk nettet samtidig i oktober i fjor, men bare politi og brann ble med på overgangen. Ambulansetjenesten ble ikke med fordi det ble avdekket kritiske feil i systemet som kommuniserer med helsesektoren.

– Vi har fått tilbakemelding om at leverandøren har oppdaget ytterligere feil, og har meldt tilbake at de ikke klarer å overholde fristen på uke sju i 2015, står det i et informasjonsskriv fra Helsedirektoratet.