NITO-president Trond Markussen. Foto: NITO

NITO har rundet 92.000 medlemmer

- Jeg tror ingen av oss drømte om å bli så store da vi under kongressen i 2003 feiret medlem 50.000, sier president i NITO Trond Markussen.

Markussen poengterer i en pressemeding at størrelse henger sammen med tyngde og gjennomslagskraft.

- Vi merker det godt når vi, på vegne av medlemmene, forhandler fram gode bank- og forsikringstilbud, sier han.

- NITO blir i også økende grad lyttet til av myndighetene i spørsmål som betyr mye for medlemmene generelt eller for enkelte medlemsgrupper. I vår fikk vi for eksempel gjennomslag for at ledigmeldte ingeniører kan ta kompetansegivende utdanning og samtidig beholde dagpengene. Her betyr selvfølgelig størrelsen på organisasjonen mye, i kombinasjon med langsiktig og godt arbeid fra tillitsvalgte og ansatte, legger Markussen til.