Glenn Alexander Jakobsen (f.h.), Kjell Håkon Helgesen (daglig leder i Foamrox), Rolf Jakobsen og Terje Jakobsen.

NIRAS har utarbeidet EPD for Foamrox

Niras har utarbeidet EPD (Environmental Product Declaration, eller miljødeklarasjon) for et nytt isolasjonsmateriale til bruk i samferdselstunneler fra det norske selskapet Foamrox.

En EPD er et tredjepartsverifisert, standardisert dokument med informasjon om et produkts miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. Niras gjennomførte den bakenforliggende livsløpsvurderingen (LCA) og utformet det endelige EPD-dokumentet på vegne av Foamrox.

Miljø- og klimahensyn blir stadig viktigere i bygg- og anleggsbransjen, og det stilles oftere krav til materialers og produkters miljøprestasjoner. Det blir vanligere og vanligere å stille krav til EPD for gitte materialer i konkurranser og kontrakter, og i sertifiseringsordningen BREEAM er EPD et kriterium for å oppnå poeng i noen av emnene.

- Vi i Foamrox er meget godt fornøyd med at vi nå har på plass en miljødeklarasjon for våre produkter. Vi synes det er meget positivt at byggherrer også i anleggssektoren kommer med krav om at leverandører må ha godkjente EPD’er på plass. Det betyr at det blir enklere å sammenlikne miljøegenskapene til konkurrerende løsninger, noe som igjen vil føre til at vi kan få fortgang i prosessen med å redusere klimagassutslippene ved bygging/vedlikehold/rehabilitering også innenfor anleggssektoren, sier daglig leder Kjell Håkon Helgesen i Foamrox. 

- Foamrox er et produkt av resirkulert glass med en polyureamembran som kan brukes innen brann-, vann- og frostsikring. Produktet veier en tiendedel av betong og kan være med på å redusere klimagassutslipp fra bygging av samferdselstunneler, heter det i en pressemelding. 

Nye Veier har testet ut flere produkter levert av Foamrox, blant annet til nødkiosk i tunnel, tverrforbindelse mellom tunnelløp og brannsperre bak veggelementer i en tunnel.

EPD’er er verktøy når klimagassutslippene i et bygg- eller anleggsprosjekt skal dokumenteres i et klimagassbudsjett. Niras har utarbeidet klimagassbudsjetter for Nye Veiers prosjekter og EPD’er er en viktig forutsetning for klimagassberegningene. 

- Nye Veier er veldig positive til at det kommer EPD’er for produkter som er miljøvennlige og har et lavere klimagassutslipp. Dette er det Nye Veier trenger for å kunne nå våre mål om ingen miljøskade og reduksjon i utslipp av klimagasser fra anlegg og drift av vei. Nye Veier setter krav til EPD’er ved valg av materialer som har andre utslippsfaktorer enn de som foreligger i opprinnelig klimagassbudsjett for prosjektet. EPD'ene skal følge standard NS-EN ISO 14025:2010, sier rådgiver ytre miljø i Nye Veier, Mikkel Hedegaard.