Harald V. Nikolaisen får fornyet tillit som Statsbygg-sjef.

Nikolaisen fortsetter som Statsbygg-sjef i seks nye år

Statsbyggs administrerende direktør Harald Vaagaasar Nikolaisen har i statsråd i dag fått forlenget sitt åremål med en ny seksårsperiode.

- De første seks årene som Statsbyggs administrerende direktør har vært interessante og spennende, og vi har sammen fått til mye. Jeg gleder meg til å ta fatt på det neste åremålet i en tid preget av høyt investeringsnivå og spennende utviklingsoppgaver for Statsbygg, sier Harald V. Nikolaisen til Byggeindustrien.

Nikolaisen ble ansatt som direktør i Statsbygg 1. juli 2013. Hans første seks år har vært preget av et høyt aktivitetsnivå og milliardprosjekter som planleggingen av nytt regjeringskvartal, flyttingen av veterinærmiljøene til Campus Ås, Livsvitenskapsbygg på Blindern og det det nye Nasjonalmuseet på Vestbanen.

Samtidig har Statsbygg tatt i bruk ny digital teknologi og metoder både i byggeprosjekter og i eiendomsdriften.

- I bransjen er Nikolaisen en talsmann for miljøet, seriøsitet i byggebransjen og økt innsats for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, skriver Statsbygg på sine hjemmesider. 

I en pressemelding  skriver kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland følgende om åremålsutvidelsen:

– Jeg er godt fornøyd med hvordan Nikolaisen har utøvd sin direktørrolle de siste seks årene, og glad for at han nå går løs på en ny åremålsperiode.